[uppsalapendeln] [Fwd: länk från och till Resenärsforum]

 • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
 • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 21 Oct 2005 15:54:28 +0200-------- Original Message --------
Subject:    länk från och till Resenärsforum
Date:  Fri, 21 Oct 2005 15:12:02 +0200
From:  Kurt Hultgren <kurt.hultgren@xxxxxxxxx>
To:   <fredrick.beste@xxxxxxx>
CC:   kurt hultgren <kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx>
Ämne: länk från och till Resenärsforum

Fredrick!
Jag har nu lagt in en länk från Resenärsforums hemsida till Uppsalapendlarna. Jag har provat förstås, och det verkar bra. Er sida är mycket konkret och bra. Jag hoppas att vi får en länk från Uppsalapendlarna till Resenärsforum, som vi talade om.


Jag bifogar ett infoblad om Resenärsforum, som dokumentation för din del. Du fick ju ett sådant blad när vi träffades. Vi arbetar ju för samverkan mellan alla pendlarorganisationer så att vi gemensamt kan bli en stark och seriös part gentemot politiker och trafikföretag. Vi kommer också att hänvisa till olika rapporter som har tagits fram av olika organsiationer. Kollektivtrafikant Stockholm har t ex nyligen tagit fram en rapport om Roslagsbanan. Det är den sortens rapporter som vi behöver ta fram flera av, och gärna till hjälp i argumenteringen på flera håll samtidigt. Och ju fler som tar fram liknande rapporter, desto bättre. Vi kommer att bidra från vårt håll.

Hälsningar!
Kurt
---------------------------------------------------
Civilekonom
Kurt Hultgren
Tre Liljor 1
113 44 Stockholm
tel +46 8 33 50 69
mobil +46 70 788 44 77
kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx <mailto:kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx>
-------------------------------------------------------

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] [Fwd: länk från och till Resenärsforum]