[uppsalapendeln] Re: [Fwd: actions från senastemötet]

  • From: "sarasundquist.privat" <sarasundquist@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 06 Mar 2003 14:02:46 +0100

Jättebra! Bra med tydliga karv här och där också, inte bara frågor!

/Sara
-------------------
>   här är "actions" från senaste mötet med SJ/Gordon, som jag bett
henne 
> följa upp.
> 
> /F
> 
> 
> 
> *remiss på nya tidtabellen - när får vi tillgång till den?
> 
> * SJ måste förbättra punktligheten på tåg söderifrån. Allmänt gäller
att 
> tåg med så korta av/pålastningsmarginaler är känsliga för
störningar. 
> Dessitom orsakar de ibland "panik" när de kommer in så sent - alla 
> försöker "hänga" på dörrarna för att komma in i tåget först, annars 
> riskerar man att få stå hela vägen hem Detta är en "ond spiral".
> 
> * Vad är resandeunderlaget Eskilstuna - Uppsala/Arlanda? Kan man
kolla 
> upp att skippa åka via Arlanda för fler tåg och istället köra via
Märsta?
> 
> * Punktlighetsinformationen om Uppsalatågen måste förbättras till 
> åtminstone "SL-klass". Det ska framgå på minuten när när tåg 
> ankommer/avgår. Vad händer inom detta? Trycker SJ på banverket? SJs
VD 
> var i Riksdagens trafikutskott häromdagen och sade då att han ville
att 
> SJ själva tar över ansvaret för detta.
> 
> * Verka för att tågen går dygnet runt - börja med att sätta in
senare 
> tåg, fram till 01.10. Vad händer på denna front?
> 
> * Alla tåg som avser pendling Uppsala-Stockholm bör passera Knivsta
och 
> Märsta. Arlanda bör endast trafikeras av fjärrtågen. I synnerhet om
man 
> ändå måste ha särskild biljett för att få gå av/på på Arlanda! Kan
detta 
> kollas up?
> 
> * Flera resenärer har fått annan information ang. av/påstigning på 
> Arlanda med "vanlig" biljett - t o m nyligen av trafikinfo på
Stockholm 
> C. Uppenbarligen finns det skilda meningar om vad som gäller?
> 
> * Full tidtabellssynkronisering med andra TiM-aktörer måste ske. Vad

> händer här?
> 
> *Tåg som plötsligt dras in innan de kört stipulerad sträcka måste 
> omedelbart upphöra. Är det gjort nu?
> 
> * Avtalen med Banverket bör omedelbart skärpas så att SJs tåg slutar
att 
> hamna i "strykklassen" gentemot Arlanda Express m fl.
> 
> * Månadsbrev är bra, men prispolitik och regler för ersättning vid 
> reklamation bör förenklas och förtydligas samt presenteras så att
alla 
> lätt kan hitta dem och förstå dem.
> 
> *Tågpersonalen ska ange vilken sida avstingning skall ske.
> 
> *På sikt bör stationer, webb osv förses med grafiska tavlor som
visar 
> exakt på kartor var tågen befinner sig, uppdateras i realtid. Detta
för 
> att vi kunder ska får full förståelse för nuvarande trafikläge -
viktigt 
> i SYNNERHET vid trafikstörningar.
> 
> *SMS-tjänsten bör var gratis för alla med periodkort. Dessutom måste
den 
> ge korrekt information. Under prövotiden har flera fall av felaktiga

> förseningar aviserats. Den 7/2 brakade systemet ihop, när det hade 
> behövts som bäst. Vad händer här?
> 
> *Pendlarnätverket vill ha kontinuerlig information om när X40
kommer.
> 
> *Pendlarnätverket vill ha fortlöpande information om vad som händer
på 
> resegarantifronten. Målsättningen skall vara rimlig ersättning vid 
> förseningar eller inställd trafik, och den skall betalas ut på plats

> eller omedelbart efteråt. Inte handläggningstider på uppemot ett
halvår. 
> Läng handlöggningstid bör rendera den klagande ett högre återbetalat

> belopp. KO/KV har ju skärpt kraven och hotar dra SJ inför
marknadsdomstolen?
> 
> *Är andra klass fullt bör resenärerna ha möjlighet att sitta i
första 
> klass. Att betala ett dyrt månadskort för att sedan få ståplats på
tåget 
> är ej rimligt. Om ej sittplats kan erbjudas, bör man erbjudas någon 
> kompensation.
> 
> *Vagnar som går i tågen skall vara upplåsta och tillgängliga för 
> passagerarna. Detta är särskilt viktigt vid "populära" avgångar. 
> Undantag får väl göras om vagn är defekt osv, men att
slentrianmässigt 
> köra låsta vagnar är oacceptabelt. Återkom med varför detta sker
alls!
> 
> *Banverket ska vända monitorn på Märsta stn.
> 
> * SMS-tjänsten säger att tåg som avgår i tid är försenade! Varför
gör 
> den det?
> 
> *Straffavgifterna vid krånglande automater  kundförakt av värsta
sort!! 
> Konsumentverket är inkopplat. Sånt här beteende är oacceptabelt. Hur

> kommer Sj agera i framtiden om detta inträffar igen?
> 
> *Banverket har ej uppfyllt sin del av "punktlighetssatsningen" under

> vintern - vad gör ni åt det?
> 
> Maximitid för reklamation är 2 veckor i hela resebranschen, men SJs 
> kundtjänst säger 2-3 månader. Många som skrivit har ej fått svar
alls. 
> När ska svarstidrna vara nere i 2 veckor?
> 
> *Inne på stationerna ligger fortfarande gamla tidtabellen kvar 
> (TågPlus)  är inte det att lura kunderna? Vad har Sj för ansvar för

> kunder som blir felinformerade på detta sätt?
> 
> *Kommer ni att försöka "lindra" den numera urusla kvällstrafiken
genom 
> att låta Uppslaresenärer få åka med X2000 - det rör sig faktiskt
inte om 
> särskilt många avgångar, t ex 20.25 mot Falun. Varför skall detta
vara 
> så "svårt" att få till?
> 
> *Kommer ni att på något sätt försöka få till en liten studentrabatt 
> mellan UA-STHLM? 1700 kr är dyrt för studenter, och antalet som bor
i 
> ena och studerar i andra staden ökar!
> 
> *Enligt lag måste man ha reserverade säten för funktionshindrade på
alla 
> allmänna transportmedel. Varför finns det inte på SJ/Uppsalapendeln?
Vad 
> händer här egentligen?
> 
> *Övergripande översyn över informationsflödet inom organisationen? 
> Kundtjänst, SMS-tjänst, stationernas utrop och tablåer/monitorer har

> ibland upp till 4 olika versioner av vad som gäller! Hur kan detta
komma 
> sig? Och vem skall vi tro på? Vad händer i denna fråga?
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande
till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Re: [Fwd: actions från senastemötet]