[uppsalapendeln] Re: [Fwd: VB: Pris Uppsala-Arlanda!]

  • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 4 Jul 2003 13:56:36 +0200

Efter att jag ifrågasatt svaret här nedan kom ett brev från SJ:

"vi på kundtjänst .... till fullo stött dina åsikter och gett dig rätt. Vi har 
därför också till slut fått igenom en förändring av priset i handdatorerna. Av 
tekniska skäll kommer dock inte förändringen komma till stånd förrän den 
18/8-2003. De kunder som före dess fått fel pris ombord kan reklamera till oss 
och få 20 kronor tillbaka."

Slutet gott allting gott! 
Men SJ tänker inte informera kunder aom tt priset ombord är fel just nu. Utan 
kunderna får själva komma på det.
Bedrövlig!
Måste vara pinsamt för mellancheferna här nedan också.

/D
----- Original Message ----- 
From: "Fredrick Beste" <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
To: "PendlarNätverket Uppsala-Stockholm" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Sunday, May 11, 2003 9:22 AM
Subject: [uppsalapendeln] [Fwd: VB: Pris Uppsala-Arlanda!]


> 
> 
> -------- Original Message --------
> Subject: VB: Pris Uppsala-Arlanda!
> Date: Sat, 10 May 2003 11:10:31 +0200
> From: "Gordon Christina" <Christina.Gordon@xxxxx>
> To: <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
> 
> 
> 
> Hej!
> 
> Svar ang. biljettpris Uppsala-Arlanda
> 
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Fornemyr Roger
> Skickat: den 8 maj 2003 10:47
> Till: Gordon Christina
> Ämne: Pris Uppsala-Arlanda!
> 
> Helt rätt ska det vara 110 kr ombord på tåget, gränsen går vid 71kr för 
> vad påslaget ska vara ombord, över 71= 30 extra ombord. Kassa 80+30=110kr.
> 
> Undantag: Sträckan Uppsala- Kn-Mr-Stockholm. Där har vi gjort ett 
> undantag för att påslaget inte ska bli för högt ombord, där går gränsen 
> vid 81 kr. kassa pris Uppsala -Stockholm 80kr,ombord +10kr= 90kr.Annars 
> skulle detta slå väldigt hårt mot typ Knivsta-Uppsala.
> 
> Sträckan- Uppsala-Arlanda. Arlanda är speciellt eftersom A-Train äger 
> spår och stationer, vi får betala för att trafikera deras spår, och 
> varje resande som går på o av på Arlanda, därför är det ett högre pris 
> på resor till o från Arlanda.
> 
> SJ AB Affär Uppland
> 
> Roger Fornemyr
> 
> Centeralstationen 1 tr
> 
> 753 21 Uppsala
> 
> Tel 018 - 65 23 18
> 
> Fax 018 - 65 22 05
> 
> Mob 070- 724 87 12
> 
> E-post roger.fornemyr@xxxxx <mailto:roger.fornemyr@xxxxx>
> 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: