[uppsalapendeln] Re: [Fwd: VB: Angående anmälan rörande ombordtilläggpå sträckan Arlanda - Uppsala.]

 • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Tue, 30 Dec 2003 09:11:23 +0100

Vad skriver Irja?
"missförstånd mellan kund och SJ:s säljare"? Jag fått ju rätt och pengrana 
tillbaka.
Har SJ redan sänkt priset (skall kolla på vägen hem) eller kommer de att 
justera priserna (när i så fall)?
Hur kompenseras SJ kunder som inte sparat gammal biljett?
 ----- Original Message ----- 
 From: Fredrick Beste 
 To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Tuesday, December 30, 2003 8:52 AM
 Subject: [uppsalapendeln] [Fwd: VB: Angående anmälan rörande ombordtilläggpå 
sträckan Arlanda - Uppsala.]
 -------- Original Message -------- Subject: VB: Angående anmälan rörande 
ombordtillägg på sträckan Arlanda - Uppsala. 
    Date: Mon, 29 Dec 2003 12:54:24 +0100 
    From: Bäckström Irja <Irja.Backstrom@xxxxx> 
    To: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx> Hej Fredrick!

Och god fortsättning. Jag hann inte få iväg detta mail till dig innan jul, så 
det kommer nu. Det handlar om din anmälan om priset på sträckan Uppsala-Arlanda.

När vi för snart två år sedan höjde ombordpriset från 10 kr till 30 kr på 
samtliga sträckor, tyckte vi då att ett undantag skulle göras på sträckan 
Uppsala-Stockholm. Vi lät då bli en prishöjning, men inte på någon annan 
sträcka. Sedan har det uppstått missförstånd mellan kund och SJs säljare där vi 
har sagt att vi tar fel pris för sträckan Uppsala-Arlanda. Vi har därmed sänkt 
ombordpriset från 30 kr till 10 kr på sträckan Uppsala-Arlanda. Av alla SJs 
resor tar vi ut ett ombordtillägg på 30 kr utom på sträckorna Uppsala-Stockholm 
och Uppsala-Arlanda.

Det är uppenbart i detta fall att prissättningen inte blir enkel och tydlig, 
vilket är vår ambition. Vi beklagar detta och får se till att bli än mer tydlig 
när vi justerar priserna.

Med bästa hälsningar
Irja Bäckström
________________________
Irja Bäckström
SJ AB
Munkgatan 18
722 12 VÄSTERÅS
___________________________
Tel. 021-102316
Fax. 021-102358
Mob.070-7243484
irja.backstrom@xxxxx
___________________________-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ursula Cronsten [mailto:Ursula.Cronsten@xxxxxxxxxxxxxxxxxx] 
Skickat: den 16 december 2003 13:25
Till: Bäckström Irja
Ämne: Angående anmälan rörande ombordtillägg på sträckan Arlanda - Uppsala.

 <<SJ.doc>> Har gjort bifogade tjänsteanteckning i anledning av telefonsamtalet 
från dig. Om detta stämmer kommer jag att delge anmälaren innehållet. Jag 
föreslår att även du bekräftar detta med ett mail till anmälaren 
Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxx 
Med vänlig hälsning Ursula Cronsten. 


Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Re: [Fwd: VB: Angående anmälan rörande ombordtilläggpå sträckan Arlanda - Uppsala.]