[uppsalapendeln] Re: [Fwd: Uppsalapendeln] åsikter on Knivsta/Mä rsta.

  • From: "Eva Paalzow Star Sollentuna" <eva.paalzow@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 08 Jan 2003 14:42:45 +0100

Hej,

det är bara att instämma i senare delen av mailet, dvs. den kraftiga försämring 
som inträtt efter 6 januari (se mitt tidigare mail idag). De ansvariga som sett 
till att förändra tidtabellen borde svara för det underlag som legat till grund 
för beslutet - att exempelvis jämföra det antal dagliga pendlare som är 
beroende av kvällståg (Märsta - Uppsala) jämfört med antal dagliga pendlare via 
Arlanda från Eskilstuna! Kan man ordna ett möte med ansvariga på SJ? Att 
särskilja Eskiltunatågen från Uppsalapendeln är dessutom ett bra förslag då 
ursäkten till många av de tåg som varit försenade (då man stått i Märsta på väg 
till Uppsala och väntat på tåget) har varit just detta att förseningarna 
uppstått tidigare under resan från Eskilstuna!

För övrigt kan jag helt förstå frustrationen som pendlare från Knivsta känner 
med problem med sittplatser och ytterligare indragna tåg för deras del.


>>> Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx 01/08/03 02:22pm >>>
  Det här kom in idag, är det någon som har nåt att tillägga?

/FHej Fredrick!

Jag har sett på webben att du är något slags kontaktperson mellan SJ och 
uppsalapendlarna.
I denna egenskap bör du vara intresserad av andra pendlares synpunkter.

Jag själv bor i Knivsta, pendlar med SJ mellan Knivsta och Märsta, och därefter 
med SL till Helenelund för att 
komma till jobbet på Ericsson i Kista.


I den tidtabell som kom förra året fanns en stor försämring för oss som pendlar 
mellan Knivsta och Märsta. 
När vi ska hem på eftermiddagen går det numera bara ett tåg i timmen från 
Märsta till Knivsta. Dessa tåg är dessutom 
alltid fullsatta från Stockholm, så att det endast finns ståplats kvar i 
Märsta. Detta gäller speciellt det tåg som 
passar bäst för de flesta, 17.30 från Märsta, där en del resenärer ofta får stå 
hela vägen från Stockholm till Uppsala. 
Speciellt upprörande är att SJ kör ytterligare ett tåg i timmen från Märsta 
till Uppsala, vilket dock kör förbi Knivsta 
utan att stanna!

I den tidtabell som kom nu i januari finns ytterligare en kraftig försämring 
för min pendlarkategori. 
Två kvällståg från Märsta till Knivsta och Uppsala har tagits bort. Om jag 
skulle behöva jobba sent, eller träffa mina 
arbetskamrater efter arbetstid, finns det nu inget tåg från Märsta till 
Knivsta/Uppsala mellan klockan 19.30 och 23.00. 
Däremot går tågen via Arlanda som förut. 

Detta visar att SJ har helt fel prioritering - de tycks prioritera de fåtaliga 
sällanresenärerna från Eskilstuna till 
Arlanda framför det stora antalet dagliga pendlare Stockholm/Märsta - 
Knivsta/Uppsala.

För att komma till rätta med alla förseningar som orsakas av att vissa tåg till 
Uppsala kommer från Eskilstuna borde SJ
återgå till den ordning som gällde tidigare, dvs att Uppsalatågen och 
Eskilstunatågen skiljs helt och hållet från 
varandra och således alltid vänder på Stockholms central. De fåtaliga 
resenärerna Eskilstuna - Arlanda kan utmärkt väl 
fortsätta från Stockholm med Arlanda Express. Eftersom det dessutom är fullt 
tillräckligt att tågen från Gävle och 
Borlänge går via Arlanda, bör då samtliga Uppsalatåg kunna stanna i Knivsta och 
Märsta. 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx 
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx 
****************************************************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Re: [Fwd: Uppsalapendeln] åsikter on Knivsta/Mä rsta.