[uppsalapendeln] Re: [Fwd: Till Riksdagens trafikutskott - Om SJ/Uppsalapendeln.]

  • From: Irma Ridbäck <irma.018129984@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 03 Dec 2002 21:33:41 +0100

JA!! Det är viktigt att de nås var och en som ingår i SJ:s styrelse. Sen är
det ju intressant att se om något svar kommer.
Irma Ridbäck

> Från: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
> Organisation: Ericsson AB
> Svara till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> Datum: Tue, 03 Dec 2002 09:37:33 +0100
> Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> Ämne: [uppsalapendeln] Re: [Fwd: Till Riksdagens trafikutskott - Om
> SJ/Uppsalapendeln.]
> 
> vad säger Pendlarnätverket - ska vi ställa en skrivelse även till SJ ABs
> styrelse? I princip samma text som förut, men
> med tilläggen att både ordf. och VD pampigt utlovade bättre service och
> punktlighet när de tillträdde?
> 
> Dessutom vore det ju intressant att delges deras bild av SJ/Uppsalapendeln -
> hur mycket av missnöjet har rapporterats internt och kommit till
> styrelsens kännedom? D V S hur mycket "krismedvetande" har man egentligen på
> den nivån? Min teori är att de där "93 procenten" som är SJs officiella
> statistik är det enda de känner till.
> 
> /F
>********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: