[uppsalapendeln] Re: [Fwd: Till Riksdagens trafikutskott - Om SJ/Uppsalapendeln.]

  • From: sarasundquist.privat <sarasundquist@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 03 Dec 2002 09:48:07 +0100

Självklart!

/Sara
-------------------
> vad säger Pendlarnätverket - ska vi ställa en skrivelse även till SJ
ABs styrelse? I princip samma text som förut, men
> med tilläggen att både ordf. och VD pampigt utlovade bättre service
och punktlighet när de tillträdde?
> 
> Dessutom vore det ju intressant att delges deras bild av
SJ/Uppsalapendeln - hur mycket av missnöjet har rapporterats internt
och kommit till
> styrelsens kännedom? D V S hur mycket "krismedvetande" har man
egentligen på den nivån? Min teori är att de där "93 procenten" som är
SJs officiella statistik är det enda de känner till.
> 
> /F
> 
> 
> 
> 
> 
> EvaBritt Karlsson wrote:
> > 
> > Angående adress till Ulf Adehlson
> > 
> > Ingen e-postadress finns på deras hemsida bara till kundtjänst,
dock en
> > postadress:
> > 
> >  SJ AB
> > 105 50 Stock SJ AB
> > 105 50 Stockholm
> > Tfn: 08-762 20 00
> > Fax: 08-411 12 16
> > 
> > SJ ABs styrelse
> > SJ ABs styrelse består av ordförande och elva ledamöter. Styrelsen
> > ansvarar för att statens intressen som ägare tas till vara i
SJ-koncernen
> > och ska särskilt ägna sig åt den långsiktiga planeringen.
> > 
> > Ulf Adelsohn, styrelseordförande
> > Jur. kand. Konsult.
> > 
> > Peter Fallenius, ledamot
> > Civilekonom. Egen verksamhet
> > 
> > Marie Granlund, ledamot
> > Fil kand. Riksdagsledamot
> > 
> > Eva Halvarsson, ledamot
> > Civilekonom. Kansliråd i Näringsdepartementet.
> > 
> > Anders Narvinger, ledamot
> > Civilingenjör, civilekonom.
> > 
> > Lena Aldenmark, ledamot
> > Tågmästare på SJ. Arbetstagarrepresentant för SEKO.
> > 
> > Nils-Gunnar Nyholm, ledamot
> > Controller på SJ. Arbetstagarrepresentant för SACO/TJ.
> > 
> > Bror Saxvold, ledamot
> > Resesäljare på SJ. Arbetstagarrepresentant för ST.
> > 
> > Bo Severed, ledamot
> > Verkställande direktör i Stena Line AB.
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande
till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: