[uppsalapendeln] Re: [Fwd: Till Riksdagens trafikutskott - Om SJ/Uppsalapendeln.]

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 03 Dec 2002 09:37:33 +0100

vad säger Pendlarnätverket - ska vi ställa en skrivelse även till SJ ABs 
styrelse? I princip samma text som förut, men
med tilläggen att både ordf. och VD pampigt utlovade bättre service och 
punktlighet när de tillträdde?

Dessutom vore det ju intressant att delges deras bild av SJ/Uppsalapendeln - 
hur mycket av missnöjet har rapporterats internt och kommit till
styrelsens kännedom? D V S hur mycket "krismedvetande" har man egentligen på 
den nivån? Min teori är att de där "93 procenten" som är SJs officiella 
statistik är det enda de känner till.

/F

EvaBritt Karlsson wrote:
> 
> Angående adress till Ulf Adehlson
> 
> Ingen e-postadress finns på deras hemsida bara till kundtjänst, dock en
> postadress:
> 
>  SJ AB
> 105 50 Stock SJ AB
> 105 50 Stockholm
> Tfn: 08-762 20 00
> Fax: 08-411 12 16
> 
> SJ ABs styrelse
> SJ ABs styrelse består av ordförande och elva ledamöter. Styrelsen
> ansvarar för att statens intressen som ägare tas till vara i SJ-koncernen
> och ska särskilt ägna sig åt den långsiktiga planeringen.
> 
> Ulf Adelsohn, styrelseordförande
> Jur. kand. Konsult.
> 
> Peter Fallenius, ledamot
> Civilekonom. Egen verksamhet
> 
> Marie Granlund, ledamot
> Fil kand. Riksdagsledamot
> 
> Eva Halvarsson, ledamot
> Civilekonom. Kansliråd i Näringsdepartementet.
> 
> Anders Narvinger, ledamot
> Civilingenjör, civilekonom.
> 
> Lena Aldenmark, ledamot
> Tågmästare på SJ. Arbetstagarrepresentant för SEKO.
> 
> Nils-Gunnar Nyholm, ledamot
> Controller på SJ. Arbetstagarrepresentant för SACO/TJ.
> 
> Bror Saxvold, ledamot
> Resesäljare på SJ. Arbetstagarrepresentant för ST.
> 
> Bo Severed, ledamot
> Verkställande direktör i Stena Line AB.


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: