[uppsalapendeln] Re: [Fwd: Till Riksdagens trafikutskott - Om SJ/Uppsalapendeln.]

 • From: "EvaBritt Karlsson" <eva.britt.karlsson@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 03 Dec 2002 09:31:28 +0100

Angående adress till Ulf Adehlson

Ingen e-postadress finns på deras hemsida bara till kundtjänst, dock en
postadress:


 SJ AB
105 50 Stock SJ AB
105 50 Stockholm
Tfn: 08-762 20 00
Fax: 08-411 12 16 

SJ ABs styrelse 
SJ ABs styrelse består av ordförande och elva ledamöter. Styrelsen
ansvarar för att statens intressen som ägare tas till vara i SJ-koncernen
och ska särskilt ägna sig åt den långsiktiga planeringen. 
    
Ulf Adelsohn, styrelseordförande
Jur. kand. Konsult. 
    
Peter Fallenius, ledamot
Civilekonom. Egen verksamhet

Marie Granlund, ledamot
Fil kand. Riksdagsledamot

Eva Halvarsson, ledamot
Civilekonom. Kansliråd i Näringsdepartementet. 

Anders Narvinger, ledamot
Civilingenjör, civilekonom. 

Lena Aldenmark, ledamot
Tågmästare på SJ. Arbetstagarrepresentant för SEKO.

Nils-Gunnar Nyholm, ledamot
Controller på SJ. Arbetstagarrepresentant för SACO/TJ.

Bror Saxvold, ledamot
Resesäljare på SJ. Arbetstagarrepresentant för ST.

Bo Severed, ledamot 
Verkställande direktör i Stena Line AB.

*******************************************

M v h 
Eva Britt Karlsson
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: