[uppsalapendeln] [Fwd: Till Riksdagens trafikutskott - Om SJ/Uppsalapendeln.]

 • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 02 Dec 2002 13:41:50 +0100

Sådärja, då har nästan halva riksdagen fått informationen om Uppsalapendeln. 
Sen skickar vi samma info som brev till dem. 
"Inlärning genom upprepning..."

Nån som har Ulf Adelsohns adress? (SJs ordförande).


/F-------- Original Message --------
Subject: Till Riksdagens trafikutskott - Om SJ/Uppsalapendeln.
Date: Mon, 02 Dec 2002 13:37:32 +0100
From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
Reply-To: Fredrick.Beste@xxxxxxx
Organization: Ericsson Utvecklings AB
To: Claes.Roxbergh@xxxxxxxxxxxx, Carina.Moberg@xxxxxxxxxxxx, 
Elizabeth.Nystrom@xxxxxxxxxxxx, Claes-Goran.Brandin@xxxxxxxxxxxx, 
Kerstin.Engle@xxxxxxxxxxxx, Johnny.Gylling@xxxxxxxxxxxx,
Monica.Green@xxxxxxxxxxxx, Jarl.Lander@xxxxxxxxxxxx, 
Hans.Stenberg@xxxxxxxxxxxx, Krister.ornfjader@xxxxxxxxxxxx, 
Karin.Svensson.Smith@xxxxxxxxxxxx, Mikael.Johansson@xxxxxxxxxxxx,
Sven.Bergstrom@xxxxxxxxxxxx, Erling.Bager@xxxxxxxxxxxx, 
Runar.Patriksson@xxxxxxxxxxxx, Catharina.Elmsater-Svard@xxxxxxxxxxxx, 
Jan-Evert.Radhstrom@xxxxxxxxxxxx, Lennart.Klockare@xxxxxxxxxxxx,
Lars.Lilja@xxxxxxxxxxxx, Asa.Lindestam@xxxxxxxxxxxx, 
Johan.Lofstrand@xxxxxxxxxxxx, Berndt.Skoldestig@xxxxxxxxxxxx, 
Paavo.Vallius@xxxxxxxxxxxx, Borje.Vestlund@xxxxxxxxxxxx,
Anders.Wiklund@xxxxxxxxxxxx, Karin.Thorborg@xxxxxxxxxxxx, 
Ingegerd.Saarinen@xxxxxxxxxxxx, Lars.Angstrom@xxxxxxxxxxxx, 
Anna.Gronlund@xxxxxxxxxxxx, Jan.Andersson@xxxxxxxxxxxx,
Kerstin.Lundgren@xxxxxxxxxxxx, Lennart.Fremling@xxxxxxxxxxxx, 
Marie.Wahlgren@xxxxxxxxxxxx, Christer.Winback@xxxxxxxxxxxx, 
Anders.G.Hogmark@xxxxxxxxxxxx, Ulla.Lofgren@xxxxxxxxxxxx,
Carl-Axel.Roslund@xxxxxxxxxxxx, Ola.Sundell@xxxxxxxxxxxx, 
Lars.Gustafsson@xxxxxxxxxxxx, mats.berglind@xxxxxxxxxxxx, 
per.bill@xxxxxxxxxxxx, ingrid.burman@xxxxxxxxxxxx, asa.domeij@xxxxxxxxxxxx, 
gunnar.goude@xxxxxxxxxxxx, agneta.gille@xxxxxxxxxxxx, 
rezene.tesfazion@xxxxxxxxxxxx, tone.tingsgard@xxxxxxxxxxxx
CC: Mikael.Oscarsson@xxxxxxxxxxxx, lennart.hedquist@xxxxxxxxxxxx, 
rigmor.stenmark@xxxxxxxxxxxx, erik.ullenhag@xxxxxxxxxxxx, 
cecilia.wikstrom@xxxxxxxxxxxx

Till Riksdagens Trafikutskott + Riksdagsledamöterna från Uppsala Län

Ärende: Problemen på SJ/Uppsalapendeln
(pendeltågen mellan Uppsala och Stockholm)

Information från Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm


Varför gör vi detta?
---------------------
· 14 500 personer arbetspendlar dagligen på Sveriges dyraste 
pendlarsträcka (2:a klassbiljett för 30 dagar kostar 1700 kr)
· Stort missnöje med mycket förseningar, inställda tåg, dålig 
information till resenärerna, lång handläggningstid av reklamationer, 
föråldrade vagnar, få sittplatser!
· Uppsala-Stockholm är Sveriges dyraste pendlarsträcka, och måste vara 
en riktig "Cashcow" för operatören SJ.
o Vi anser att SJ m fl. missköter sina uppdrag!
o De är monopolleverantör av snabba tågtransporter på sträckan 
Stockholm-Uppsala, och vet att vi pendlare inte har något annat 
realistiskt val. Buss och bil tar längre tid.
o SJ säger att kritiken är orättvis, men att inga nya tåg kommer förrän 
tidigast 2004.
o Banverket (SJ: s "underleverantör") har också mycket stor del av 
skulden för att trafiken krånglar. Inga förbättringar av banor, växlar 
och signalsystem planeras förrän den stora infrastrukturpropositionen 
realiseras, vilket för Uppsala-Stockholms del kan ta många många år till!
o TrainMaint/EuroMaint som servar och klargör tågen misslyckas ofta med 
sina uppgifter vilket gör att tågen måste ställas in eller försenas 
kraftigt.
o Näringsdepartementet säger att en infrastrukturproposition lovar 
förbättringar i banor och signalsystem med start tidigast 2004.
o Flera gamla pendlare säger alla samma sak: Det blir sämre hela tiden!
o Uppsalapendeln är således mycket dyr och dålig - och blir allt sämre 
och dyrare. Ska det vara så?


Vi vill att eländet slutar NU! SJ har haft många år på sig att förbättra 
trafiken, men inte gjort något. Istället rullar Sveriges äldsta vagnpark 
på sträckan Uppsala-Stockholm, dagligen försenas många tåg, några ställs 
in, hela tiden med samma usla information till resenärerna.

Vilka är vi?
------------
· Arbetspendlare Uppsala-Stockholm
· Allt görs ideellt på fritid
· Oberoende löst nätverk, alla välkomna
· En enda uppgift: få till bättre kommunikationer mellan Uppsala och 
Stockholm
· Mesta kommunikationen via hemsidan, 
http://www.travel.to/uppsalapendeln och mailinglistan, 
uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
· Sedan starten i augusti 2002 har vi fått över 500 e-mail och över 70 
personer är med i e-mailinglistan. Mycket stor gensvar bland pendlarna.

Vad kräver vi?
----------------
o Tågen måste omedelbart börja gå i tid!
==============================

o Idag väljer alltfler att börja åka bil, byta jobb eller flytta för att 
de upplever pendling med tåg som alltför stressande för dem. Många 
kommer flera gånger i veckan för sent till jobb (på morgonen) och hem 
(på kvällen).

o Det mest obehagliga upplever de flesta är att man inte kan lita på 
tågen, de är oförutsägbara, plötsligt kan man sitta på ett tåg som blir 
både en och två timmar sent, vilket spolierar möjligheten att ha viktiga 
möten, etc men även upprepade mindre störningar är irriterande och 
stressande. 20 minuters försening i bägge riktningarna flera gånger i 
veckan (på en sträcka som faktiskt kan köras non-stop på 30 minuter!) 
blir många timmar när det ackumuleras.

o När ordinarie tåg försenas får man idag inte ta X2000-tåg som går i 
samma riktning utan att betala 130 kr i "särtillägg" - oacceptabelt, 
anser nätverket.

o Vissa avgångar är konstant försenade (t ex tåg som kommer söderifrån 
till Stockholm och skall fortsätta mot Uppsala)

o Vi anser att försening = 3 minuter efter tidtabell! Många mindre 
förseningar (3-15 minuter) verkar inte ens registreras av SJ/Banverkets 
föråldrade system?


o Informationen till resenärerna måste förbättras avsevärt!
=========================================

o &i synnerhet vid störningar!
o Detta gäller både i tågen men främst på perrongerna! (Varför alls ropa 
ut tåg som går i tid?)
o Beräknade nya avgångs/ankomsttider tider stämmer ALDRIG idag!!
o Informationen kommer sent, är knapphändig och oftast felaktig.
o Utrop på centralstationerna hörs mycket dåligt.

o Vi accepterar inga prishöjningar överhuvudtaget förrän tidhållning och 
information fungerar acceptabelt!
(Priset på enkelbiljetter har prishöjts enormt sista året, trots den 
dåliga servicen och all kritik!)

o Bättre vagnar, sittplatser till alla, även i rusningstrafik!
o För 1700 kr/månad ska man inte behöva stå eller trängas!

o Bort med gamla, illaluktande dammiga utrangerade vagnar som är kalla 
på vintern, kokheta på sommaren... (vad säger t ex allergikerna?)

o Bättre avgångar från Knivsta och Märsta - dessa orter har förfördelats 
i de senaste tidtabellerna. Många fjärrtåg passerar bara förbi, 
halvtomma. Mycket dålig samordning av SJ:s trafik.

o Bättre ersättning vid förseningar och inställda tåg!
o Även för de med månadskort!
o Ersättning för utlägg som man tvingats göra när tågen varit inställda 
eller försenade!
- Taxiresor, bussresor, mm!
o Det måste vara enkelt att anmäla reklamation (för-tryckta blanketter?)
o Måste handläggas i rimlig tid (<2 veckor) - idag väntetider på uppemot 
halvt år!

o Bättre samtrafik mellan bolagen inom TiM (trafik i Mälardalen)
=============================================

o SL, Uppsalabuss m fl måste invänta tågen!
o Biljetterna säljs ihop (TiM-kortet), men trafiken är inte samordnad! 
Varför gemensam biljett alls???

För Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm

Fredrick Beste
Uppsala
begin:vcard 
n:Beste;Fredrick
tel;pager:ECN: 851 5669
tel;cell:+4670 515 43 57 
tel;fax:+46 (0)8 727 2541
tel;home:+46 (0)18 505067
tel;work:+46 (0)8 727 5669
x-mozilla-html:TRUE
org:<img src="http://www.ericsson.com/pictures/ebc/smlelogo.gif"; ALT 
=ERICSSON_LOGOTYPE">;<b>Ericsson Utvecklings AB</b><br>Core Network Development
adr;quoted-printable;quoted-printable:;;G=F6talandsv=E4gen 230 <br>=0D=0ABox 
1505;=C4lvsj=F6;;SE-125 25 ;Sweden
version:2.1
email;internet:Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx
title:<b>System Manager </b><br><b>Processors Development, Interprocessor 
Networks & Control</b>
x-mozilla-cpt:;11544
fn:Fredrick Beste <i>M.Sc.</i>
end:vcard

Other related posts: