[uppsalapendeln] Re: [Fwd: Till Riksdagens trafikutskott - Om SJ/Uppsalapend

  • From: "EvaBritt Karlsson" <eva.britt.karlsson@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 03 Dec 2002 09:38:53 +0100

absolut!
tycker
/Eva Britt

uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx skriver:
>vad säger Pendlarnätverket - ska vi ställa en skrivelse även till SJ ABs
>styrelse? I princip samma text som förut, men
>med tilläggen att både ordf. och VD pampigt utlovade bättre service och
>punktlighet när de tillträdde?
*********************************
Eva Britt Karlsson
Vänsterpartiets kansli
e-post: evabritt.karlsson@xxxxxxxxxxxxxxxxx
08-617 69 80 (direkt)
08-654 08 20 (växel)
Fax: 08-653 23 85********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Re: [Fwd: Till Riksdagens trafikutskott - Om SJ/Uppsalapend