[uppsalapendeln] [Fwd: Tågresa den 31 december]

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 21 Jan 2004 12:25:38 +0100

"Goddag - yxskaft"???


-------- Original Message -------- Subject: Tågresa den 31 december Date: Wed, 21 Jan 2004 12:20:36 +0100 From: kundinfo@xxxxx <kundinfo@xxxxx> To: fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx <fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx>Tack för att du kontaktat oss.

Svar på detta mail avser de mail som du vidaresänt till ansvarig inom Tim. Mailet är skrivet utav en resenär som heter Maria. Var vänligen vidaresänd mailsvaret till henne.

Vi beklagar att du drabbats av något av våra inställda tåg under julhelgen. Många av de inställda avgångarna har helt felaktigt kunnat bokas i vårt bokningssystem. Felet beror på att de aktuella tågen inte blivit korrekt registrerade. Detta har naturligtvis skapat problem både för våra resenärer och för oss själva.

Enligt de resevillkor som SJ AB tillämpar vid störningar i trafiken hänvisas resenärer i första hand till andra förbindelser. I andra hand ordnar vi annan ersättningstrafik för våra resenärer med exempelvis buss. Detta sker, med vissa undantag, om annan förbindelse med SJ inte finns tillgänglig inom 2 timmar.

Vi beklagar än en gång att du drabbats och hälsar dig välkommen åter ombord på våra tåg.


Obs! Det går inte att svara på detta mail genom att använda "svara/reply", då mailboxen är obevakad. För vidare kontakt i detta ärende, ange ärendenummer 132979. Vill du svara på detta mail, vänligen klicka på följande länk; http://www.sj.se/feedback/dialog/?iFeedID=132979&sCRC=0x26FF71F4

Med vänlig hälsning


SJ ABMonica AnderssonOther related posts:

  • » [uppsalapendeln] [Fwd: Tågresa den 31 december]