[uppsalapendeln] [Fwd: TV4]

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 06 Nov 2002 08:50:01 +0100

jag blev själv intervjuad inför  detta program, vet ej om inslaget 
kommer med. Hursomhelst så uttalade jag mig knappast FÖR
mer monopol, utan äkta fri konkurrens. Men min tes är att vi idag med 
bolagiserade vinstdrivande monopol har fått det sämsta ur två världar:

*vi får inte det (ehuru ineffektiva) statliga verkets tydliga uppgift 
att producera "samhällsnyttiga" tjänster utan ett bolag som ska 
vinstmaximera under monopol. (inte bra för kunder  per default).

*vi får inte heller insyn i bolaget (trots av vi skattebetalare är dess 
ägare), med hänvisning till bolagslagarna.

Kort sagt:

det bästa vore ett system med konkurrerande tågoperatörer som måste 
leverera det kunderna vill ha, annars går dessa till konkurrenterna.

det näst bästa är ett statligt verk styrt bl a enligt  
offentlighetsprincipen, vars enda uppgift är att samhällsnyttigt 
producera transport för medborgarnas räkning.

det sämsta är dagens situation med bolagiserade f.d statliga verk utan 
samhällets insyn, som har monopol men låtsas att de befinner sig 
konkurrensutsatta.


-------- Original Message --------
Subject: TV4
Date: Tue, 05 Nov 2002 17:42:40 +0100
From: Ulrik Beste <ulrik.beste@xxxxxxxxxxxxxx>
To: Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxHej!

Såg en trailer om TV4:as Kalla Fakta nu på torsdag som ska handla om tågen. 
Det verkade dock som att deras approach var att det blivit skitmycket sämre 
pga att det nu blivit konkurrens på linjerna, och att monopolet försvunnit. 
Det vore ju synd om det blev den slutsatsen av programmet, eller hur?

mvh
/Ulrik

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] [Fwd: TV4]