[uppsalapendeln] [Fwd: SV: [Fwd: Ny statistik på Uppsalapendelns punktlighet Date: Wed, 1 Nov 2006 22:02:53 +0100]

 • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
 • To: Andreas Victorzon <andreas.victorzon@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>, "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>, Kurt Hultgren <kurt.hultgren@xxxxxxxxx>
 • Date: Tue, 07 Nov 2006 10:16:48 +0100-------- Original Message --------
Subject: SV: [Fwd: [uppsalapendeln] Ny statistik på Uppsalapendelns punktlighet Date: Wed, 1 Nov 2006 22:02:53 +0100
Date:  Fri, 3 Nov 2006 07:52:47 +0100
From:  Kyrk Jan <Jan.Kyrk@xxxxx>
To:   Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>Hej Fredrik!Vi vill alla att tågen ska gå i tid. Alla mail vi får av dig ger oss bilden av att ni inte är nöjda med punktligheten, och så länge ni inte är nöjda kan vi glömma allt vad statistik heter. Vi (SJ) har aldrig tänkt försöka övertyga er om att punktligheten är bra, om ni inte är nöjda med densamma. Att vi (eller egentligen Banverket) mäter punktligheten har ju som bakomliggande syfte att se hur denna förändras över tiden, och vilka faktorer som måste förbättras för att vi ska nå den punktlighet som vi alla eftersträvar. Tågresande i sig innebär att man jämfört med bil ska kunna resa med lägre tidsmarginaler än t ex vid användning av bil, förutsatt att tåget går att lita på. Vi gör allt som står i vår makt för att få tåget att verkligen bli ngt att lita på, i alla väder. Under de senaste månaderna har vi fått med både SL och Banverket i ett gemensamt arbete. Detta är av yttersta vikt då SJ själva aldrig kan lyckas på egen hand i denna fråga.Med vänliga hälsningarJan

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Fredrick Beste [mailto:Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx]
Skickat: den 2 november 2006 09:28
Till: Kurt Hultgren; ResenärsForum; Andreas Victorzon; Olson Jan; Kyrk Jan
Ämne: [Fwd: [uppsalapendeln] Ny statistik på Uppsalapendelns punktlighet Date: Wed, 1 Nov 2006 22:02:53 +0100Notera också att detta är siffror på trafiken innan nuvarande oväder bröt ut.

/F


-------- Original Message --------

Subject:

    

[uppsalapendeln] Ny statistik på Uppsalapendelns punktlighet Date: Wed, 1 Nov 2006 22:02:53 +0100

Date:

    

Wed, 1 Nov 2006 16:03:04 -0500 (EST)

From:

    

=?iso-8859-1?Q?Anders_Mörtsell?= <anders.mortsell@xxxxxx> <mailto:anders.mortsell@xxxxxx>

To:

    

<uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx> <mailto:uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>Här kommer en liten uppföljning på mitt tidigare stickprov på SJs punktlighet på sträckan Uppsala - Stockholm.

I stället för ett nytt stickprov har jag samlat statistik för hela föregående månad, dvs den 2:a till 31:a oktober,

dock endast vardagar. Precis som förra gången har jag tagit med morgontågen mellan 06:40 och 08:10, de morgontåg som

jag tror de allra flesta pendlare åker med på morgonen.Punktligheten för dessa tåg denna månad var enligt Banverkets statistik 54%, dvs 46% av tågen ankom till Stockholm C

försenade i förhållande till tidtabellen.Totalt 198 avgångar ingår i denna statistik och siffrorna ser ut att ha stabiliserat sig rätt bra. Tillfälliga "otursdagar" för SJ påverkar inte slutresulatet nämnvärt utan detta är de siffror de ser ut att hamna på

över en längre period.SJ brukar ju inte tala om strikt punktlighet utan om tåg som är mindre än 5 minuter försenade. Denna siffra blir för perioden 81%, dvs 19% av tågen var mer än 5 minuter försenade till Stockholm C,

alltså vart femte tåg. C Mohlin uppskattar andelen tåg med försening större än 20 minuter till ca 5%,

en siffra som stämmer överens också med mina iaktagelser. 5% av tågen har en försening större än 20 minuter på en

sträcka som nominellt tar 40 minuter, en ganska stor siffra./Anders

********************************

Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.

Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till

uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx <mailto:uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx>

med ämnet

unsubscribeVid eventuella frågor, kontakta

uppsalapendel@xxxxxxxxxxx <mailto:uppsalapendel@xxxxxxxxxxx>

********************************

Other related posts: