[uppsalapendeln] [Fwd: Resenärsforums möte 25 jan]

 • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
 • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 25 Jan 2006 14:05:10 +0100-------- Original Message --------
Subject:    Resenärsforums möte 25 jan
Date:  Thu, 19 Jan 2006 19:07:03 +0100
From:  Kurt Hultgren <kurt.hultgren@xxxxxxxxx>
To:   Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
Ämne: Resenärsforums möte 25 jan

Fredrick!

För kännedom uppgifter om vårt möte i Södra Paviljongen vid Centralen den 25 januari. Det blir alltså två punkter på dagorndingen: Skånetrafiken och Banverkets Gröna Tåget. Du och Uppsalapendlarnas medlemmar är välkomna.

Först kommer Bo Nilsson från Skånetrafiken att tala om Skånetrafikens aktuella och mycket intressanta planer. Därefter blir det Banverket som får berätta om Gröna Tåget, som ju har en tydlig inriktning mot resenärerna, i linje med den nya sektorsrollen för Banverket.

Kallelse till medlemsmötet gick ut i december utan att programmet var spikat. Vi har ju länge hoppats att vi skulle kunna ordna ett möte med information om den nya transportpolitiska propositionen. Den tycks ju dröja, så därför har vi nu sett till att få fram två högintressanta andra ämnen. Som du ser av bifogade presentation av programmet, hämtad från vår hemsida, är bägge av stort intresse för resenärerna. Jag tror att många kommer att med stor förväntan att lyssna särskilt på Skånetrafikens målinriktade förbättringsarbete. Inte minst gäller det samarbetet mellan olika länstrafikföretag, som ju bör kunna ge bättre förutsättningar för resenärerna.

Jag bifogar den text som nu ligger på vår hemsida. Du får förstås gärna gå in på hemsidan www.resenarsforum.se <http://www.resenarsforum.se> , men jag har här tagit en kopia av texten. Anmäl helst deltagande i förväg enligt notisen på hemsidan för planeringens skull.

Välkommen!

Kurt
Resenärsforum

(Detta mejl skickat från min dator hemma)
---------------------------------------------------
Kurt Hultgren
Tre Liljor 1
113 44 Stockholm
tel +46 8 33 50 69
mobil +46 70 788 44 77
kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx <mailto:kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx>
kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx <mailto:kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx>

-------------------------------------------------------

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] [Fwd: Resenärsforums möte 25 jan]