[uppsalapendeln] [Fwd: Resenärerna kräver påliltig kollektivtrafik]

 • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
 • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 20 Apr 2006 13:56:06 +0200-------- Original Message --------
Subject:    Resenärerna kräver påliltig kollektivtrafik
Date:  Wed, 19 Apr 2006 17:11:32 +0200
From:  ResenärsForum <info@xxxxxxxxxxxxxxxx>
To:   'Kurt Hultgren' <kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx>Pendlarorganisationer för kännedom
En rapport om resenärernas upplevelser av förseningar har just publicerats av Resenärsforum. Jag skickar detta mejl för att göra pendlarorganisationerna uppmärksamma på att den finns på vår hemsida.
Vi kommer inom kort att ta kontakt för vidare diskussioner..


Bästa hälsningar!
Kurt HultgrenStockholm 2006-04-18Rapport visar att SL-förseningarna kostar närmare sju miljarder per år

En färsk studie visar att förseningar och inställda tåg och bussar kostar resenärerna 5,8-7 miljarder per år. Studien har genomförts på uppdrag av Resenärsforum, som valt att låta Transek studera Stockholms län och SL för att få grepp om resenärernas situation. Senare kommer andra regioner att studeras. Denna studie visar också att förseningarna totalt sett inte minskar utan snarare ökar. Det är det mest oroande, säger Resenärsforums ordförande Kjell Sevefjord. Resenärsforum är konsumentorganisation för kollektivresenärer i Sverige.Var tionde resenär drabbas av förseningar. Pendeltågen blir inställda dubbelt så ofta som tunnelbanetågen. För resenärerna betyder även inställda tåg förseningar. Resenärerna drabbas. Dels förlorar resenärerna tid vid förseningarna. Dels känner sig många tvungna att vara ute i extra god tid eftersom risken för förseningar är så stor. Det är en minst lika allvarlig effekt. Studien visar att restiden på så sätt förlängs med 47 procent. De som drabbas av förseningar förlorar varje år 68 timmar, vilket motsvarar 1,7 arbetsveckor. En kollektivtrafik som inte fungerar som den ska är mycket negativt. Bra kollektivtrafik är en utvecklingsfaktor för varje region och för hela landet. Det är resenärerna som avgör vad som är bra kollektivtrafik. En attraktiv kollektivtrafik bidrar starkt till en attraktiv region, framhåller Resenärsforum.Varannan medborgare och var tredje kollektivresenär är missnöjd med kollektivtrafiken. Förtroendet har successivt undergrävts, vilket är mycket allvarligt. Under 1985-86 talades om "pendeltågseländet", men situationen för pendeltågen under perioden 1999-2004 är lika illa. Tunnelbanans stopp på mer än tio minuter har från 1992 till år 2002 ökat med 50 procent, och de är nu mer än två per dag. Spårvagnar och bussar har inte alls drabbats lika mycket, inte heller Lidingöbanan, Roslagsbanan eller Saltsjöbanan.De samhällsekonomiska konsekvenserna är stora. Den rena förseningskostnaden uppgår till närmare 3 miljarder per år. Därtill kommer kostnaden för de extra marginaler som resenärerna måste ta till. De uppgår till i genomsnitt nio minuter per resa, vilket sammanlagt blir 4,3 miljarder kronor. Orsakerna kan enligt rapporten vara otillräcklig satsning på investeringar, bristande underhåll och oklara ansvarsförhållanden. Upphandlingar bör i princip förbättra situationen, förutsatt att upphandlingarna verkligen görs professionellt.Resenärsforum är medlem i Sveriges Konsumentråd, och samarbetar med lokala pendlarföreningar på olika håll i Sverige, såsom Kollektivtrafikant Stockholm och Uppsalapendlarna. Resenärsforum är också medlem i den europeiska EPF Europeiska Passagerarfederationen. Mer information om Resenärsforum finns på www.resenarsforum.se. .kontaktperson:

generalsekreterare Kurt Hultgren

Resenärsforum

Klarabergsgatan 35

tel 08-651 55 90

mob 0707-88 44 77

info@xxxxxxxxxxxxxxxx       www.resenarsforum.se
-------------------------------------------------------------- Resenärsforum www.resenarsforum.se <http://www.resenarsforum.se/> Klarabergsgatan 35, 4 tr 111 21 Stockholm tel 08-651 55 90 info@xxxxxxxxxxxxxxxx <mailto:info@xxxxxxxxxxxxxxxx>

Generalsekreterare
Kurt Hultgren 070-788 44 77
kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx <mailto:kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx>
--------------------------------------------------------------
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: ResenärsForum [mailto:info@xxxxxxxxxxxxxxxx]
Skickat: den 19 april 2006 16:34
Till: 'tips@xxxxxxx'
Ämne: Resenärerna kräver påliltig kollektivtrafik
Resenärerna kräver pålitlig kollektivtrafik

Resenärsforum, som är en konsumentorganisation för kollektivresenärer på riksnivå och stöder de regional pendlarorganisationerna, kräver bättre pålitlighet från trafikföretagen. Förseningarna förorsakar stora uppoffringar. Resenärsforum har låtit utföra en studie som visar att resenärerna värderar förseningarna till närmare sju miljarder kronor i Stockholms län. Det visar den studie som Resenärsforum har låtit ett välkänt konsultföretag utföra. Resultatet presenterades vid ett press-seminarium som Resenärsforum höll under tisdagen.

En sammanfattning av studien bifogas detta mejl. Hela rapporten kan studeras på Resenärsforums hemsida www.resenarsforum.se <http://www.resenarsforum.se>.

Även en information om Resenärsforum bifogas.

Med vänliga hälsningar!
Kurt Hultgren

--------------------------------------------------------------
Resenärsforum    www.resenarsforum.se <http://www.resenarsforum.se/>
Klarabergsgatan 35, 4 tr
111 21 Stockholm
tel 08-651 55 90   info@xxxxxxxxxxxxxxxx <mailto:info@xxxxxxxxxxxxxxxx>

Generalsekreterare
Kurt Hultgren 070-788 44 77
kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx <mailto:kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx>
--------------------------------------------------------------

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] [Fwd: Resenärerna kräver påliltig kollektivtrafik]