[uppsalapendeln] Re: [Fwd: Re: Till Riksdagens trafikutskott - Om SJ/Uppsalapendeln.]

 • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 13 Dec 2002 15:35:08 +0100

Vi borde kanske skicka samma mail till henne allihopa?
annars kan det uppfattas att det är bara Fredrik som besvärar henne? 
Dmitrij


----- Original Message ----- 
From: "Olle Engstrand" <olle.engstrand@xxxxxxxxxx>
To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Friday, December 13, 2002 2:53 PM
Subject: [uppsalapendeln] Re: [Fwd: Re: Till Riksdagens trafikutskott - Om 
SJ/Uppsalapendeln.]


> Föreslår en dags total bojkott.
> 
> Olle Engstrand
> 
> Fredrick Beste wrote:
> 
> >  skickade ett snabbt svar....
> >
> > /F
> >
> > -------- Original Message --------
> > Subject: Re: Till Riksdagens trafikutskott - Om SJ/Uppsalapendeln.
> > Date: Fri, 13 Dec 2002 14:40:17 +0100
> > From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
> > Reply-To: Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx
> > Organization: Ericsson Utvecklings AB
> > To: katarina.ringels@xxxxxxxxxxxx
> > References: <OF73D1218F.F75A7AC6-ONC1256C8E.0049154E@xxxxxxxxxxxx>
> >
> > Hej, anledningen till att vi tar frågan vidare är naturligtvis att vi
> > inte var nöjda med det vaga svaret som
> > vi fick (från Björn Rosengren), där det (igen!) påstods att Banverket
> > och SJ satsar på punktlighet (har vi hört i säkert 10 år nu...)
> > och att det 2004-2015 skall satsas en ofantlig massa miljarder på
> > (ospecifierad) infrastruktur.
> > Men tågen bara fortsätter att krångla, inget konkret händer, någonsin,
> > det bara pratas och lovas.
> > Därför vill vi att något radikalt måste hända NU. Det kan inte fortsätta
> > som det gör. Ställ ultimatum till SJ & Banverket!
> > Klarar inte SJ sin uppgift, så byt ut dem! Det finns alternativ. Vårt
> > tålamod är slut sedan länge.
> >
> > /F
> >
> > katarina.ringels@xxxxxxxxxxxx wrote:
> >
> > >Hej och tack för ditt brev!
> > >
> > >För att kunna besvara din fråga har jag varit kontakt med
> > >Näringsdepartementet.
> > >I samband med detta fick jag också veta att du så sent som i höstas fått
> > >svar på dina frågor i samma ämne. Därför kommer jag inte att gå in på det
> > >som redan besvarats.
> > >
> > >Den enskilt största källan till de luftföroreningar som i dag förorsakar
> > >allvarliga miljöproblem är vägtrafiken. Därför vill Socialdemokraterna
> > >fortsätta att utveckla ett för hela landet sammanhållet ekologiskt,
> > >effektivt och ekonomiskt hållbart transportsystem. Därför är det väsentligt
> > >att stimulera till en miljövänlig kollektivtrafik. En ökad andel
> > >kollektivt resande är därför en viktig komponent i arbetet med att utforma
> > >ett långsiktigt hållbart transportsystem.
> > >
> > >Stockholmsberedningen är tillsatt av regeringen och har till uppgift att
> > >lämna förslag på insatser som förbättrar transportsystemet i
> > >Stockholmsregionen men också transportmöjligheterna mellan Stockholm och
> > >övriga Mälardalen, övriga landet samt internationellt.
> > >
> > >För att läsa mer om Stockholmsberedningens arbete kan du gå in på
> > >näringsdepartementets hemsida via www.regeringen.se. Där kan du klicka dig
> > >fram till Stockholmsberedningens hemsida (Näringsdepartementets frågor,
> > >Transporter och infrastruktur, Luftfart på sidan som kommer upp finns en
> > >länk till Stockholmsberedningens hemsida).
> > >
> > >Med vänliga hälsningar
> > >
> > >Katarina Ringels
> > >Socialdemokratiska riksdagsgruppens kansli
> > >
> > >
> >
> > ********************************
> > Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> > Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> > uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> > med ämnet
> > unsubscribe
> >
> > Vid eventuella frågor, kontakta
> > uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> > ********************************
> 
> --
> Olle Engstrand, PhD
> Professor of Phonetics
> Department of Linguistics
> Stockholm University
> SE-10691 Stockholm, SWEDEN
> Web:  http://www.ling.su.se/staff/olle/olle.html
> Tel:  +46 8 161245, 162347
> Cell: +46 70 2467423
> Fax:  +46 8 155389
> 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: