[uppsalapendeln] Re: [Fwd: Re: Till Riksdagens trafikutskott - Om SJ/Uppsalapendeln.]

 • From: Olle Engstrand <olle.engstrand@xxxxxxxxxx>
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Fri, 13 Dec 2002 14:53:29 +0100

Föreslår en dags total bojkott.

Olle Engstrand

Fredrick Beste wrote:

>  skickade ett snabbt svar....
>
> /F
>
> -------- Original Message --------
> Subject: Re: Till Riksdagens trafikutskott - Om SJ/Uppsalapendeln.
> Date: Fri, 13 Dec 2002 14:40:17 +0100
> From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
> Reply-To: Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx
> Organization: Ericsson Utvecklings AB
> To: katarina.ringels@xxxxxxxxxxxx
> References: <OF73D1218F.F75A7AC6-ONC1256C8E.0049154E@xxxxxxxxxxxx>
>
> Hej, anledningen till att vi tar frågan vidare är naturligtvis att vi
> inte var nöjda med det vaga svaret som
> vi fick (från Björn Rosengren), där det (igen!) påstods att Banverket
> och SJ satsar på punktlighet (har vi hört i säkert 10 år nu...)
> och att det 2004-2015 skall satsas en ofantlig massa miljarder på
> (ospecifierad) infrastruktur.
> Men tågen bara fortsätter att krångla, inget konkret händer, någonsin,
> det bara pratas och lovas.
> Därför vill vi att något radikalt måste hända NU. Det kan inte fortsätta
> som det gör. Ställ ultimatum till SJ & Banverket!
> Klarar inte SJ sin uppgift, så byt ut dem! Det finns alternativ. Vårt
> tålamod är slut sedan länge.
>
> /F
>
> katarina.ringels@xxxxxxxxxxxx wrote:
>
> >Hej och tack för ditt brev!
> >
> >För att kunna besvara din fråga har jag varit kontakt med
> >Näringsdepartementet.
> >I samband med detta fick jag också veta att du så sent som i höstas fått
> >svar på dina frågor i samma ämne. Därför kommer jag inte att gå in på det
> >som redan besvarats.
> >
> >Den enskilt största källan till de luftföroreningar som i dag förorsakar
> >allvarliga miljöproblem är vägtrafiken. Därför vill Socialdemokraterna
> >fortsätta att utveckla ett för hela landet sammanhållet ekologiskt,
> >effektivt och ekonomiskt hållbart transportsystem. Därför är det väsentligt
> >att stimulera till en miljövänlig kollektivtrafik. En ökad andel
> >kollektivt resande är därför en viktig komponent i arbetet med att utforma
> >ett långsiktigt hållbart transportsystem.
> >
> >Stockholmsberedningen är tillsatt av regeringen och har till uppgift att
> >lämna förslag på insatser som förbättrar transportsystemet i
> >Stockholmsregionen men också transportmöjligheterna mellan Stockholm och
> >övriga Mälardalen, övriga landet samt internationellt.
> >
> >För att läsa mer om Stockholmsberedningens arbete kan du gå in på
> >näringsdepartementets hemsida via www.regeringen.se. Där kan du klicka dig
> >fram till Stockholmsberedningens hemsida (Näringsdepartementets frågor,
> >Transporter och infrastruktur, Luftfart på sidan som kommer upp finns en
> >länk till Stockholmsberedningens hemsida).
> >
> >Med vänliga hälsningar
> >
> >Katarina Ringels
> >Socialdemokratiska riksdagsgruppens kansli
> >
> >
>
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
>
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************

--
Olle Engstrand, PhD
Professor of Phonetics
Department of Linguistics
Stockholm University
SE-10691 Stockholm, SWEDEN
Web:  http://www.ling.su.se/staff/olle/olle.html
Tel:  +46 8 161245, 162347
Cell: +46 70 2467423
Fax:  +46 8 155389
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: