[uppsalapendeln] [Fwd: Re: Till Riksdagens trafikutskott - Om SJ/Uppsalapendeln.]

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 13 Dec 2002 14:41:15 +0100

skickade ett snabbt svar....

/F


-------- Original Message -------- Subject: Re: Till Riksdagens trafikutskott - Om SJ/Uppsalapendeln. Date: Fri, 13 Dec 2002 14:40:17 +0100 From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx> Reply-To: Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx Organization: Ericsson Utvecklings AB To: katarina.ringels@xxxxxxxxxxxx References: <OF73D1218F.F75A7AC6-ONC1256C8E.0049154E@xxxxxxxxxxxx>Hej, anledningen till att vi tar frågan vidare är naturligtvis att vi inte var nöjda med det vaga svaret som
vi fick (från Björn Rosengren), där det (igen!) påstods att Banverket och SJ satsar på punktlighet (har vi hört i säkert 10 år nu...)
och att det 2004-2015 skall satsas en ofantlig massa miljarder på (ospecifierad) infrastruktur.
Men tågen bara fortsätter att krångla, inget konkret händer, någonsin, det bara pratas och lovas.
Därför vill vi att något radikalt måste hända NU. Det kan inte fortsätta som det gör. Ställ ultimatum till SJ & Banverket!
Klarar inte SJ sin uppgift, så byt ut dem! Det finns alternativ. Vårt tålamod är slut sedan länge.


/F
katarina.ringels@xxxxxxxxxxxx wrote:


Hej och tack för ditt brev!

För att kunna besvara din fråga har jag varit kontakt med
Näringsdepartementet.
I samband med detta fick jag också veta att du så sent som i höstas fått
svar på dina frågor i samma ämne. Därför kommer jag inte att gå in på det
som redan besvarats.

Den enskilt största källan till de luftföroreningar som i dag förorsakar
allvarliga miljöproblem är vägtrafiken. Därför vill Socialdemokraterna
fortsätta att  utveckla ett för hela landet sammanhållet ekologiskt,
effektivt och ekonomiskt hållbart transportsystem. Därför är det väsentligt
att  stimulera till en miljövänlig kollektivtrafik. En ökad andel
kollektivt resande är därför en viktig komponent i arbetet med att utforma
ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Stockholmsberedningen är tillsatt av regeringen och har till uppgift att
lämna förslag på insatser som förbättrar transportsystemet i
Stockholmsregionen men också transportmöjligheterna mellan Stockholm och
övriga Mälardalen, övriga landet samt internationellt.

För att läsa mer om Stockholmsberedningens arbete kan du gå in på
näringsdepartementets hemsida via www.regeringen.se. Där kan du klicka dig
fram till Stockholmsberedningens hemsida (Näringsdepartementets frågor,
Transporter och infrastruktur, Luftfart på sidan som kommer upp finns en
länk till Stockholmsberedningens hemsida).

Med vänliga hälsningar

Katarina Ringels
Socialdemokratiska riksdagsgruppens kansli******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: