[uppsalapendeln] [Fwd: Re: [Fwd: [Fwd: SJ-enkäten]]]

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 19 Feb 2003 17:35:46 +0100

Här kommer en första sammanställning av (m)s enkät, om ni kommer ihåg?

/F


-------- Original Message --------
Subject: Re: [Fwd: [uppsalapendeln] [Fwd: SJ-enkäten]]
Date: Wed, 19 Feb 2003 16:40:58 +0100
From: "Erik Weiman" <Erik.Weiman@xxxxxxxxxx>
To: Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx
CC: ulf.astrom@xxxxx
References: <3E51FD02.8000000@xxxxxxxxxxxxxxx> <fc.0064b8c802280ef03b9aca00c00ff979.2280f48@xxxxxxxxxx> <3E5204E1.5040802@xxxxxxxxxxxxxxx>
Hej Fredrik!

Vi fick in 110 svar på enkäten. Det är väl ingen jättesenasation
att svaren låg på den negativa halvan. Irritationen är störst
över relationen mellan pris och kvalitet. Det kan - för vidare
aktiviteter mot SJ - närmast tolkas som att folk faktiskt
förväntar sig att produkten håller det mått man räknar med när
man köper månadskortet, dvs. tåg i tid, enligt tidtabell, med
sittplats och adekvat service betr eventuella ändringar. SJ har
helt enkelt inte fattat vad som är produkten utan tror att folk
betalar lika för den "boskapsbefordran" som idag bedrivs som för
service enligt grundintentioner.

Har ägnat dagen åt utflykt till Linköping och slutför under
veckan.

vänligen
Erik (m)

_______________________________________________
Erik Weiman
Politisk sekreterare (m)
Uppsala läns landsting och Uppsala kommun
Tel: 018-611 60 27/727 12 37, 070-649 60 27
epost: erik.weiman@xxxxxxxxxx
webb: www.uppland.moderat.se/weiman

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] [Fwd: Re: [Fwd: [Fwd: SJ-enkäten]]]