[uppsalapendeln] [Fwd: RE: ögonvittnesskildringar mm]

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 08 Mar 2003 09:11:40 +0100

för info - intressant tycker jag! Kjell är medlem av denna lista.

/F


-------- Original Message -------- Subject: RE: ögonvittnesskildringar mm Date: Thu, 6 Mar 2003 22:44:02 +0100 From: Kjell Dahlstrom <Kjell.Dahlstrom@xxxxxxxxxxxxxxx> To: "'Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx'" <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>Tack för snabbt svar.
Vad Rikstrafiken kan göra? ja kanske en hel del. Vår upphandlade trafik
omsätter mer än SJ AB numera och vi ska verka ur ett resenärsperspektiv. Det
är bl a därför jag själv följer allt från Vi resenärer, Hallands
Pendlarförening, Trafikantrådet på Gotland till Uppsalapendeln. Kolla Vi
resenärers hemsida som jag gav dig i förra mailet.

När jag såg din upplevelse i dag på Centralen tänkte jag på att
Uppsala-pendlarna är ovanligt hunsade i förhållande till det stora tillskott
i SJ-kassan som ni/vi måste ge. Uppsala/Knivsta - Arlanda/Märsta/Stockholm C
är interregional trafik även om det är arbetspendling och standarden bör
vara densamma som mellan Gävle och Uppsala eller Stockholm-Norrköping osv.
alltså servering och möjlighet till både bokat och obokat,
funktionshindrades tillgänglighet ska tillförsäkras, mobilfritt ska finnas
men även radiouttag, hundutrymme, allergisanering osv.

Rikstrafiken upphandlar trafik i centrala Sverige för 100 mkr/år men vi tror
att vi skulle kunna upphandla effektivare om vi får rucka lite på SJ:s
trafikrätt, alternativt ställa hårdare krav på deras trafikrätt; nåväl det
pågår många diskussioner om detta i år.
Vi har lite utvecklingsidéer för stråket Stockholm-Uppsala. Enkelt uttryckt
går det ut på att vi får 7-minuterstrafik i stråket genom att interregionala
och regionala tåg från/till Västerås, Borlänge, Gävle, Sundsvall, Tierp m fl
strålar samman norrifrån och isär norrut vid Uppsala C - det innebär att man
knappt behöver titta i tidtabellen; varje kvart på fasta minuttal går ett
tåg via Arlanda och varje kvart på fasta minuttal går ett tåg via Märsta.
Banverkets planer på att bygga en ändhållplats för gamla pendeltåg är
förödande eftersom det stoppar upp utvecklingen av ett flöde norr- och
västerut; dessutom missar man fördelen med en sk stamplattform vid spår 1
med direkt koppling till stadskärnan.

Jag har visst alltför mycket att säga; bättre att vi ses på fika på
godsmagasinet någon gång.
vänliga hälsningar
Kjell D


******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] [Fwd: RE: ögonvittnesskildringar mm]