[uppsalapendeln] [Fwd: Punktlighetsstatistik]

 • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
 • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Tue, 05 Dec 2006 11:17:33 +0100-------- Original Message --------
Subject:    Punktlighetsstatistik
Date:  Tue, 5 Dec 2006 10:50:22 +0100
From:  Anders Mörtsell <anders.mortsell@xxxxxx>
To:   <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>Hej Fredrick!

Bifogar ett utkast på utlovade punktlighetssammanställningen för okt-nov. Har du förslag på ändringar så att det kan användas på lämpligt sätt i diskussionen kan du väl höra av dig. Annars kan du lägga ut det på hemsidan och använda i dina kontakter med berörda instanser om du finner det lämpligt. Har själv inte kunnat komma åt hemsidan den senaste tiden, "servern hittades inte".

/Anders

  -----Original Message-----
  From: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
  [mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Fredrick Beste
  Sent: Monday, December 04, 2006 4:01 PM
  To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  Subject: [uppsalapendeln] [Fwd: SV: Bekymmer med järnvägstrafiken...]  -------- Original Message --------
  Subject:   SV: Bekymmer med järnvägstrafiken...
  Date:    Tue, 28 Nov 2006 08:38:26 +0100
  From:    Margareta Rönnblom <Margareta.Ronnblom@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  To: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>Hej
Tack för ditt brev! Kapaciteten på Ostkustbanan är i hög grad en fråga som Regionförbundet är 
engagerad i. Vi kommer vid vårt nästa möte med trafikberedningen att diskutera läget och ett ev agerande.

Det är mycket som just nu pågår - Banverket arbetar med en kapacitetsutredning för sträckan Uppsala - Stockholm. Man jobbar med en åtgärdsplan som med begränsade åtgärder på relativt kort sikt kan förbättra 
läget. Tittar naturligtvis även på nödvändiga åtgärder på lång sikt för att förbättra kapaciteten. Hans Rode har regeringens uppdrag att före 29 dec 2006 se över förutsättningarna för en 
utökad spårkapacitet genom centrala Stockholm med ytspårslösning som alternativ till Citybanan. UL, SL och övriga trafikhuvudmän i Stockholm - Mälardalen gör också ett eget material som kommer att presenteras för Hans Rode.

Regionförbundet är engagerad i en gemensam politisk process i Stockholm - Mälraregionen som kallas "En bättre 
sits" som syftar till att få fram mer pengar för infrastrukturåtgärder till regionen.En nystart efter valet komme att 
ske den 8 december. Spårkapaciteten är en prioriterad fråga i detta sammanhang.

Med vänlig hälsning

Margareta Rönnblom
Regionförbundet Uppsala län
Kungsgatan 41
Box 1843, 751 48 Uppsala
tel 018-18 21 09
mobil 070- 577 57 00


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Fredrick Beste [mailto:Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx] Skickat: den 16 november 2006 13:34
Till: Margareta Rönnblom
Kopia: Kurt Hultgren
Ämne: Bekymmer med järnvägstrafiken...

Hej, jag representerar Pendlarnätverket Stockholm-Uppsala. Vi har ju under många år slagits för bättre, stabilare, mer pålitliga förbindelser för arbetspendlarna till Stockholm. Under de senaste åren har framförallt SJ 
ryckt upp sig avsevärt i denna fråga, och nu i våras 2006 var läget riktigt bra. Men så skedde dramatiska förändringar efter 21 augusti i år. Vissa av dessa förändringar är ju av övergående karaktör 
(bygget vid Uppsala C), men andra, som att Upptåget går ända ner till Upplands-Väsby samt bränsletransporterna via järnväg, är vad jag förstår permanenta och orsakar dessvärre kraftiga störningar i trafiken som 
befordrar oss pendlare till/från våra arbeten. SJs punktlighetsstatisktik har sjunkit kraftigt. Det verkar som om ingen av de inblandade aktörerna (SJ
, UL, Banverket) har någon lösning på hur punktligheten skall återupprättas, eller att de faktiskt inte "orkar" brya sig. Det kan vara så att nuvarande järnvägsnät med signalsystem osv inte klarar den nya trafikvolymen.

Det enda som händer oss pendlare är att biljettpriserna stadigt ökar, men servicekvaliteten sjunker ånyo. Nu önskar vi att regionförbundet tar tag i frågan om den generella kvaliteten 
på järnvägstransporterna till/från Uppsala. Det måste föreligga stort intresse inte minst ur ekonomisk och infrastrukturmässig synpunkt på att dessa är så bra som 
möjligt. Om nuvarande usla kvalitet bibehålls, kommer folk i mycket högre utsträckning att försöka flytta från Uppsala eller i bästa fall börja åka bil istället.

/Fredrick Beste

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] [Fwd: Punktlighetsstatistik]