[uppsalapendeln] Re: [Fwd: Pendlarrapporten!!]

  • From: "EvaBritt Karlsson" <eva.britt.karlsson@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 28 Feb 2003 10:44:36 +0100

Hade varit trevligt/nyttigt att vara med men jag kan absolut inte på
fredagskvällar. De är för familjen och vänner :-)
Gärna någon annan kväll (dock inte onsdag nästa vecka..)

m v h 
Eva Britt

>Några som vill hänga med på detta?  Vi kanske kan ta en annan tid än 
>just fredag kväll?
>/F

>Erik Weiman är nu klar med våran rapport, vi skulle vilja ha ett möte 
>med Digoch ett par andra, för att komma med åsikter när det gäller
>innehållet i 
>rapporten.
>Helst på fre dag (kvällstid) nästa vecka!********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: