[uppsalapendeln] Re: [Fwd: Informationtill Konsumentverket Villkor för pendlare

  • From: Irma Ridbäck <irma.018129984@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 29 Nov 2002 22:08:58 +0100

Det ar viktigt att brevet gar till hela trafikutskottet direkt fran
pendlarnatverket. Men brevet bor ocksa ga till samtliga riksdagsledamoterna
fr=E5n Uppsala lan. Om vi vill fa gehor for vara krav, sa maste
riksdagsledmoterna fran lanet ta tag i fragan.
Irma Ridback


> Fr=E5n: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
> Organisation: Ericsson Utvecklings AB
> Svara till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> Datum: Fri, 29 Nov 2002 19:15:26 +0100
> Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> Kopia: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxxxx
> =C4mne: [uppsalapendeln] Re: [uppsalapendeln] Re: [Fwd: Information till
> Konsumentverket Villkor f=F6r  pendlare
>=20
>=20
> ok f=3DF6r mig!
> Kan vi anse det brevet vara ett "officiellt" uttalande fr=3DE5n=3D20
> Pendalrn=3DE4tverket Uppsala-Stockholm?
>=20
>=20
> /F
>=20
>=20
>=20
> EvaBritt Karlsson wrote:
>=20
>> =3DC4r det OK om jag tar samma brev och skickar till trafikutskottet p=3DE5
>> riksdagen? N=3DE5gon d=3DE4remot (framf=3DF6r allt en fr=3DE5ga till Fredrik 
>> som=
=3D
> skrivit
>> det). Det g=3DE4ller att arbeta p=3DE5 m=3DE5nga plan, kallas visst 
>> lobbyverks=
=3D
> amhet=3D20
>> :-)
>>=20
>> Jag arbetar p=3DE5 V=3DE4nsterpartiets kansli och har allts=3DE5 goda 
>> kontakte=
=3D
> r p=3DE5
>> riksdagen, och i Trafikutskottet sitter f=3DF6r (v)=3D20
>>=20
>> Karin Svensson Smith
>> Ledamot i trafikutskottet
>> Suppleant i milj=3DF6- och jordbruksutskottet
>> E-post: karin.svensson.smith@xxxxxxxxxxxx
>> Tel: 08-786 40 28, 070-343 95 15
>>=20
>> Har nedan listat alla som sitter i Trafikutskottet, ifall n=3DE5gon vill
>> skriva till dem.
>>=20
>> E-postadresserna skriver man f=3DF6rnamn.efternamn@ riksdagen.se allt med
>> gemener (sm=3DE5 bokst=3DE4ver) utan prickar och ringar p=3DE5 =3DE5 =3DE4 
>> och =3DF6=
=3D
> =3D2E..
>>=20
>> Postadress:
>> Namn=3D20
>> Sveriges riksdag
>> 100 12 Stockholm=3D20
>>=20
>> Telefonnummer:
>> V=3DE4xeln: 08-786 40 00=3D20
>> Fr=3DE5gor om riksdagen:
>> 020-349 000=3D20
>> Fr=3DE5gor om EU: 020-250 000=3D20
>>=20
>>=20
>> Trafikutskottet (TU)=3D20
>>=20
>> Ordf=3DF6rande
>>=20
>> Claes Roxbergh (mp)
>>=20
>> Vice ordf=3DF6rande=3D20
>>=20
>> Carina Moberg (s)
>> Elizabeth Nystr=3DF6m (m)
>>=20
>> Ledam=3DF6ter
>>=20
>> Claes-G=3DF6ran Brandin (s)
>> Kerstin Engle (s)
>> Johnny Gylling (kd)
>> Monica Green (s)
>> Jarl Lander (s)
>> Hans Stenberg (s)
>> Krister =3DD6rnfj=3DE4der (s)
>> Karin Svensson Smith (v)
>> Mikael Johansson (mp)
>> Sven Bergstr=3DF6m (c)
>> Erling Bager (fp)
>> Runar Patriksson (fp)
>> Catharina Elms=3DE4ter-Sv=3DE4rd (m)
>> Jan-Evert R=3DE5dhstr=3DF6m (m)
>>=20
>> Suppleanter
>>=20
>> Lennart Klockare (s)
>> Lars Lilja (s)
>> =3DC5sa Lindestam (s)
>> Johan L=3DF6fstrand (s)
>> Berndt Sk=3DF6ldestig (s)
>> Paavo Vallius (s)
>> B=3DF6rje Vestlund (s)
>> Anders Wiklund (v)
>> Karin Thorborg (v)
>> Ingegerd Saarinen (mp)
>> Lars =3DC5ngstr=3DF6m (mp)
>> Anna Gr=3DF6nlund (fp)
>> Jan Andersson (c)
>> Kerstin Lundgren (c)
>> Lennart Fremling (fp)
>> Marie Wahlgren (fp)
>> Christer Winb=3DE4ck (fp)
>> Anders G H=3DF6gmark (m)
>> Ulla L=3DF6fgren (m)
>> Carl-Axel Roslund (m)
>> Ola Sundell (m)
>> Lars Gustafsson (kd)
>> Mikael Oscarsson (kd)
>>=20
>> *********************************
>> Eva Britt Karlsson
>> V=3DE4nsterpartiets kansli
>> e-post: evabritt.karlsson@xxxxxxxxxxxxxxxxx
>> 08-617 69 80 (direkt)
>> 08-654 08 20 (v=3DE4xel)
>> Fax: 08-653 23 85
>>=20
>>=20
>>=20
>> ********************************
>> Du har f=3DE5tt det h=3DE4r brevet eftersom du =3DE4r med p=3DE5 
>> uppsalapendels =
=3D
> e-postlista.
>> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>> med =3DE4mnet
>> unsubscribe
>>=20
>> Vid eventuella fr=3DE5gor, kontakta
>> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>> ********************************
>> =3D20
>>=20
>=20
>=20
>=20
>=20
> ********************************
> Du har f=E5tt det h=E4r brevet eftersom du =E4r med p=E5 uppsalapendels 
> e-postlis=
ta.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med =E4mnet
> unsubscribe
>=20
> Vid eventuella fr=E5gor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ****************************************************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Re: [Fwd: Informationtill Konsumentverket Villkor för pendlare