[uppsalapendeln] Re: [Fwd: Information till Konsumentverket Villkor för pendlare, SJ Uppsalapendeln)]

 • From: hrudelius@xxxxxxxxxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 2 Dec 2002 04:09:27 -0500 (EST)

Jag tycker att det mesta i brevet till Konsumentverket ar mycket bra, forutom 
nar det galler "pengar tillbaka vid forseningar och installda tag" etc.

Jag tycker att vi ska vara mycket klarare i vara krav pa resegaranti och
krava samma resegaranti som tex SL eller UL har. Pengarna tillbaka ar inte bra 
nog, det vore mycket battre (och en sjalvklarhet) att fa ersattning for taxi.

Citat fran SLs hemsida:

"Det ar oundvikligt att det i en sa jattelik apparat nagon gang gar snett.
Men aven en sadan gang ska du som kund kunna lita pa SL. Darfor erbjuder vi
en resegaranti som galler all SLtrafik. Den innebar att du far ersattning
for taxiresa om du riskerar att komma mer an 20 minuter for sent till malet
pa grund av storningar i trafiken eller pa grund av att informationen ar 
bristfallig eller uteblir. Resegarantin ar utformad sa att det ar du som
avgor om du ska ta en taxi eller inte"

Jag blev sjalv tvingad att ta en taxi fran Marsta till Knivsta i Mandags
pga att 15.30 taget var installt. Jag har begart ersattning fran SJ utan
storre forhoppningar. Ska man behova betala 300kr extra for taxiresor flera
ganger per manad blir det snabbt mer ekonomiskt att ta bilen.

Håkan

p.s.
Jag instammer med en tidigare kommentar om att mailinglistan borde flyttas till 
groups.yahoo.com. Mycket smidigare da man slipper problem med å ä och ö. 
Dessutom kan man valja om man vill ha email eller bara lasa inlagg pa webben.
d.s.

Original Message:
-----------------
From: Fredrick Beste Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx
Date: Thu, 28 Nov 2002 14:19:54 +0100
To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [despammed] [uppsalapendeln] [Fwd: Information till Konsumentverket 
Villkor för pendlare, SJ Uppsalapendeln)]Detta skickade vi idag till Konsumentverket som "input" till deras 
förhandlingar med SJ angående nya regler för resandegaranti. 
Ett försök att sammanfatta hur läget är och vad vi tycker.


/F> Information från Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm
> =======================================
> 
> Vilka är vi?
> ------------
> 
>  * Arbetspendlare Uppsala-Stockholm
> 
>  * Allt görs ideellt på fritid
> 
>  * Oberoende löst nätverk, alla välkomna
> 
>  * En enda uppgift: få till bättre kommunikationer mellan Uppsala och 
> Stockholm
> 
>  * Mesta kommunikationen via hemsidan, www.travel.to/uppsalapendeln och 
> mailinglistan, uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
>  * Sedan starten i augusti 2002 har vi fått över 500 e-mail och över 70 
> personer är med i e-maillistan. Mycket stor gensvar bland pendlarna.
> 
> Varför gör vi detta?
> --------------------
> 
>  * 14500 personer arbetspendlar dagligen på Sveriges dyraste Pendlarsträcka 
> (2a klassbiljett 30 dagar kostar 1700 kr)
> 
>  * stort missnöje med mycket förseningar, inställda tåg, dålig information 
> till resenärerna, lång handläggningstid av reklamationer!
>  * Sveriges dyraste pendlarsträcka, måste vara en riktig "Cashcow" för 
> operatören SJ.
>     o Vi anser att SJ misssköter sitt uppdrag .De är monoploleverantör av 
> snabba tågtransporter på sträckan Stockholm-Uppsala, 
>      de vet att vi pendlare inte har något annat realistiskt val. Buss 
> och bil tar längre tid.
>     o SJ säger att kritiken är orättvis, men att inga nya tåg kommer 
> förrän 2004.
>     o Banverket (SJs "underleverantör") har också mycket stor del av 
> skulden för att trafiken krånglar.
>     o Näringsdepartementet säger att en infrastrukturpropostion lovar 
> förbättringar i banor och signalsystem med start 2004.
>     o Vi vill att eländet slutar NU! SJ har haft många år på sig att 
> förbättra trafiken, men inte gjort något. Istället rullar bolagets >     
>   äldsta vagnpark på sträckan Uppsala-Stockholm.
>     o Dyrst och sämst, således.
> 
> Vad kräver vi?
> ----------------
> 
>  * Tågen måste omedelbart börja gå i tid!
>     o Idag väljer alltfler att börja åka bil, byta jobb eller flytta för 
> att de upplever pendling med tåg som alltför stressande för dem. >      
>  Många kommer flera gånger i veckan för sent till jobb
>      (på morgonen) och hem (på kvällen). Det mest obehagliga upplever de 
> flesta är att man inte kan lita på tågen, de är oförsägbara,  >       
> plötsligt kan man stta på ett tåg som blir både en och två
>      timmar sent, vilket spolierar möjligheten att ha viktiga möten, 
> etc. men även upprepade mindre störnmingar är irriterande och 
>       stressande. 20 minuters försening i bägge riktningarna flera
>      gånger i veckan (på en sträcka som faktiskt kan köras non-stop på 
> 30 minuter!) blir många timmar när det ackumuleras.
>     o när ordinarie tåg försenas får man idag inte ta X200-tåg som går i 
> samma riktning utan att betala 130 kr i "särtillägg" -
>      oacceptabelt, anser nätverket.
>     o Vissa avgångar är konstant försenade (tåg som kommer söderifrån 
> till Stockholm och skall fortsätta mot Uppsala, t ex)
> 
> 
>  * Vi anser att försening = 3 minuter efter tidtabell! många mindre 
> förseningar (3-15 minuter) verkar inte ens registreras av SJ/Banverkets >   
>  system?
> 
>  * Informationen till resenärerna måste förbättras avsevärt!
>     o I synnerhet vid störningar!
>     o både i tågen men främst på perrongerna! (Varför alls ropa ut tåg 
> som går i tid?)
>     o beräknade nya avgångs/ankomsttider tider stämmer ALDRIG idag!!
>     o Informationen kommer sent, är knapphändig och oftast felaktig.
>     o Utrop på centralstationerna hörs mycket dåligt.
> 
>  * Vi accepterar inga prishöjningar överhuvudtaget förrän tidhållning och 
> information fungerar acceptabelt!
>     o (priset på enkelbiljetter har prishöjts enormt sista året!)
> 
>  * Bättre vagnar, sittplatser till alla, även i rusningstrafik!
>     o För 1700 kr/månad ska man inte behöva stå eller trängas!
> 
>  * Bort med gamla, illaluktande ut-rangerade vagnar som kalla på vintern, 
> kokheta på sommaren...(vad säger allergikerna t ex?)
>  * Bättre avgångar från Knivsta och Märsta - dessa orter har föfördelats i 
> de senaste tidtabellerna. Många fjärrtåg passerar bara förbi, 
>    halvtomma. Dålig samordning av SJs trafik.
> 
>  * Alla pengar tillbaka vid förseningar och inställda tåg!
>     o Även för de med månadskort!
>     o Måste vara enkelt att anmäla reklamation (för-tryckta blanketter?)
>     o måste handläggas i rimlig tid (<2 veckor) idag väntetider på 
> uppemot halvt år!
> 
>  * Samtrafik mellan bolagen inom TiM
>     o SL, Uppsalabuss m fl måste invänta tågen!
>     o biljetterna säljs ihop (TiM-kortet), men trafiken är inte 
> samordnad! varför gemensam biljett alls???
> 
> Den senaste informationen vi har fått är att SJ fr o m 1/12 drar in 
> möjligheten att få "presentcheckar" som kompensation för förseningarna på
> Uppsalapendeln. Vi vet inte varför eller vad som kommer
> istället.
> Vi fruktar emellertid att villkoren nu kommer att försämras ytterligare, att 
> lägga till de redan dyra biljettpriserna som dessutom har höjts
> alltför ofta och mycket, den dåliga precisionen i att
> hålla tidtabellen + alldelses för många inställda tåg, den usla informationen 
> till resenärerna, den föråldrade vagnparken, de alltför få
> sittplatserna när folk vill resa samt de långa
> reklamationhanteringstiderna!
> 
> Det skulle i sånt fall vara ytterligare ett slag i ansiktet på resenärerna 
> mellan Sveriges första och fjärde stad!
> 
> För Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm
> 
> Fredrick Beste

-- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
-- Type: text/x-vcard
-- File: Fredrick.Beste.vcf
-- Desc: Card for Fredrick Beste
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: