[uppsalapendeln] [Fwd: Information till Konsumentverket Villkor för pendlare, SJ Uppsalapendeln)]

 • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 28 Nov 2002 14:19:54 +0100

Detta skickade vi idag till Konsumentverket som "input" till deras 
förhandlingar med SJ angående nya regler för resandegaranti. 
Ett försök att sammanfatta hur läget är och vad vi tycker.


/F> Information från Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm
> =======================================
> 
> Vilka är vi?
> ------------
> 
>  * Arbetspendlare Uppsala-Stockholm
> 
>  * Allt görs ideellt på fritid
> 
>  * Oberoende löst nätverk, alla välkomna
> 
>  * En enda uppgift: få till bättre kommunikationer mellan Uppsala och 
> Stockholm
> 
>  * Mesta kommunikationen via hemsidan, www.travel.to/uppsalapendeln och 
> mailinglistan, uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
>  * Sedan starten i augusti 2002 har vi fått över 500 e-mail och över 70 
> personer är med i e-maillistan. Mycket stor gensvar bland pendlarna.
> 
> Varför gör vi detta?
> --------------------
> 
>  * 14500 personer arbetspendlar dagligen på Sveriges dyraste Pendlarsträcka 
> (2a klassbiljett 30 dagar kostar 1700 kr)
> 
>  * stort missnöje med mycket förseningar, inställda tåg, dålig information 
> till resenärerna, lång handläggningstid av reklamationer!
>  * Sveriges dyraste pendlarsträcka, måste vara en riktig "Cashcow" för 
> operatören SJ.
>     o Vi anser att SJ misssköter sitt uppdrag .De är monoploleverantör av 
> snabba tågtransporter på sträckan Stockholm-Uppsala, 
>      de vet att vi pendlare inte har något annat realistiskt val. Buss 
> och bil tar längre tid.
>     o SJ säger att kritiken är orättvis, men att inga nya tåg kommer 
> förrän 2004.
>     o Banverket (SJs "underleverantör") har också mycket stor del av 
> skulden för att trafiken krånglar.
>     o Näringsdepartementet säger att en infrastrukturpropostion lovar 
> förbättringar i banor och signalsystem med start 2004.
>     o Vi vill att eländet slutar NU! SJ har haft många år på sig att 
> förbättra trafiken, men inte gjort något. Istället rullar bolagets >     
>   äldsta vagnpark på sträckan Uppsala-Stockholm.
>     o Dyrst och sämst, således.
> 
> Vad kräver vi?
> ----------------
> 
>  * Tågen måste omedelbart börja gå i tid!
>     o Idag väljer alltfler att börja åka bil, byta jobb eller flytta för 
> att de upplever pendling med tåg som alltför stressande för dem. >      
>  Många kommer flera gånger i veckan för sent till jobb
>      (på morgonen) och hem (på kvällen). Det mest obehagliga upplever de 
> flesta är att man inte kan lita på tågen, de är oförsägbara,  >       
> plötsligt kan man stta på ett tåg som blir både en och två
>      timmar sent, vilket spolierar möjligheten att ha viktiga möten, 
> etc. men även upprepade mindre störnmingar är irriterande och 
>       stressande. 20 minuters försening i bägge riktningarna flera
>      gånger i veckan (på en sträcka som faktiskt kan köras non-stop på 
> 30 minuter!) blir många timmar när det ackumuleras.
>     o när ordinarie tåg försenas får man idag inte ta X200-tåg som går i 
> samma riktning utan att betala 130 kr i "särtillägg" -
>      oacceptabelt, anser nätverket.
>     o Vissa avgångar är konstant försenade (tåg som kommer söderifrån 
> till Stockholm och skall fortsätta mot Uppsala, t ex)
> 
> 
>  * Vi anser att försening = 3 minuter efter tidtabell! många mindre 
> förseningar (3-15 minuter) verkar inte ens registreras av SJ/Banverkets >   
>  system?
> 
>  * Informationen till resenärerna måste förbättras avsevärt!
>     o I synnerhet vid störningar!
>     o både i tågen men främst på perrongerna! (Varför alls ropa ut tåg 
> som går i tid?)
>     o beräknade nya avgångs/ankomsttider tider stämmer ALDRIG idag!!
>     o Informationen kommer sent, är knapphändig och oftast felaktig.
>     o Utrop på centralstationerna hörs mycket dåligt.
> 
>  * Vi accepterar inga prishöjningar överhuvudtaget förrän tidhållning och 
> information fungerar acceptabelt!
>     o (priset på enkelbiljetter har prishöjts enormt sista året!)
> 
>  * Bättre vagnar, sittplatser till alla, även i rusningstrafik!
>     o För 1700 kr/månad ska man inte behöva stå eller trängas!
> 
>  * Bort med gamla, illaluktande ut-rangerade vagnar som kalla på vintern, 
> kokheta på sommaren...(vad säger allergikerna t ex?)
>  * Bättre avgångar från Knivsta och Märsta - dessa orter har föfördelats i 
> de senaste tidtabellerna. Många fjärrtåg passerar bara förbi, 
>    halvtomma. Dålig samordning av SJs trafik.
> 
>  * Alla pengar tillbaka vid förseningar och inställda tåg!
>     o Även för de med månadskort!
>     o Måste vara enkelt att anmäla reklamation (för-tryckta blanketter?)
>     o måste handläggas i rimlig tid (<2 veckor) idag väntetider på 
> uppemot halvt år!
> 
>  * Samtrafik mellan bolagen inom TiM
>     o SL, Uppsalabuss m fl måste invänta tågen!
>     o biljetterna säljs ihop (TiM-kortet), men trafiken är inte 
> samordnad! varför gemensam biljett alls???
> 
> Den senaste informationen vi har fått är att SJ fr o m 1/12 drar in 
> möjligheten att få "presentcheckar" som kompensation för förseningarna på
> Uppsalapendeln. Vi vet inte varför eller vad som kommer
> istället.
> Vi fruktar emellertid att villkoren nu kommer att försämras ytterligare, att 
> lägga till de redan dyra biljettpriserna som dessutom har höjts
> alltför ofta och mycket, den dåliga precisionen i att
> hålla tidtabellen + alldelses för många inställda tåg, den usla informationen 
> till resenärerna, den föråldrade vagnparken, de alltför få
> sittplatserna när folk vill resa samt de långa
> reklamationhanteringstiderna!
> 
> Det skulle i sånt fall vara ytterligare ett slag i ansiktet på resenärerna 
> mellan Sveriges första och fjärde stad!
> 
> För Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm
> 
> Fredrick Beste

-- Binary/unsupported file stripped by Ecartis --
-- Type: text/x-vcard
-- File: Fredrick.Beste.vcf
-- Desc: Card for Fredrick Beste
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: