[uppsalapendeln] Re: Fwd: Hej!

  • From: "Lena Lindström" <lena.lindstrom@xxxxx>
  • To: "b b" <busett1@xxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 08 Sep 2003 15:21:11 +0200

Vilken tur att det blir någon parkering vid järnvägen! Hoppas den får bli
kvar. Jag har just undrat var vi som bor utanför stan skulle få parkera i
fortsättningen. Vi behöver nå järnvägen med bil om vi ska kunna bli
frekventa tågresenärer även utanför pendlandet.

Lena Lindström********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: