[uppsalapendeln] Re: Fwd: Hej!

  • From: "b b" <busett1@xxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 08 Sep 2003 09:24:55 +0000


Hej !


Anledningen till att det ser ut som det gör på och runt Lennakattens område beror på den utdragna planeringestiden för resecentrumet. Man har inte velat investera i en upprustning när inte Banverket, Jernhusen, SJ och Uppsala kommun har haft en bestämd tidplan. Ingen vill väl investera några hundratusen på något som inte får vara kvar i mer än ett-två år? Det sista året har man haft ett "rivningskontrakt" vilket nu kommer att upphöra. Intentionen är att Lennakattens spår försvinner i höst, man bygger en tillfällig station utåt Bergsbrunnaparken och återkommer inte till Resecentrum förrän det står klart, då man får ett eget spår.

När Lennakatten förvinner från Uppsala Östra (man har kört ånglok där i 127 år) så kommer Jernhusen troligtvis att göra en asfalterad parkering där. Man har en byggrätt för en affärs- och kontorsbyggnad på fem våningar, vilken kommunen dock ej tror man kommer att utnyttja ännu. Då lär det bli svårt, för att inte säga omöjligt att gena över men kanske igenom.

Men... ni vet väl om att Lennakattens spår i princip skall betraktas som vilket annat järnvägsspår som helst? Bara för att det är museitrafik och att det inte är hårt trafikerad kan det ändå vara farligt att korsa spåren. Det kan dyka upp ett tåg när man minst anar det. Var försiktiga och se upp!!

/ Bengt, aktiv i Lennakatten/ULJ

From: Pamela Davidsson <pamela@xxxxxxxxxxx>
To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Subject: [uppsalapendeln] Re: Fwd: Hej!
Date: Mon,  8 Sep 2003 10:30:25 +0200

Hej !

Slutmålet kan bara bli en förbättring, iallafall för oss på östra sidan.

För några år sedan flyttade jag till Fålhagssidan av stationen, ett klart
nerbyte vad gäller såväl information som gångvägar.

Förutom att det är några steg närmare till tågen är det ju en katastrof !!
Kommer man från öst så har man redan idag buller, gropar, ohörbara utrop och
obefintliga tablåer. Det är förvisso sällan grävmaskiner i vägen, men det
händer titt som tätt att det ät tåg i vägen (bommarna är nere för upptåget o
dyl).


Som stressad pendlare ids man bara gå hela långa vägen bort runt godsmagasinet
(Roslagsgatan) och tillbaks till stationen de dagar man har finskorna på sig.
De flesta av oss går tvärs upp och ner över Lennakattsspår och betongklumpar.
Snart rena lervällingen. Omöjligt att dra barnvagn, cykel eller resväska den
vägen.


Och innan nybygget kommer igång verkar ingen vilja känna ansvar för att göra
något temporärt heller, annat än att lägga dit lite fler betongklumpar i vår
väg.


/Pamela


_________________________________________________________________ Hitta rätt på nätet med MSN Sök http://search.msn.se/********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: