[uppsalapendeln] [Fwd: Frågor till SJ för 2004]

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 05 Jan 2004 08:27:55 +0100

För kännedom....

/F


-------- Original Message -------- Subject: Frågor till SJ för 2004 Date: Mon, 05 Jan 2004 08:22:47 +0100 From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx> Reply-To: Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx Organization: Ericsson AB, UAB To: irja.backstrom@xxxxxhej Irja, det är med bestörtning vi har tvingats konstatera att SJ, utan annan avisering, under jul- och nyårshelgerna
ställt in ett antal turer mellan Uppsala och Stockholm.


Frågor som inställer sig:

1) Varför föjdes inte tidtabellerna? Varför kunde inte SJ självt ha markerat i tidtabellerna, vilka tåg man ämnade ställa in under aktuell period?
2) Tänker Ni kompensera de resenärer som i flera fall blivit både en och två timmar försenade pga detta?
3) Varför kunde inte SJ, som minsta möjliga ansträngning, ha satt upp tydlig information om vilka tåg som varit intställda?
4) Tänker Ni fortsätta att oaviserat ställa in tåg plöstligt, på detta sätt? I sånt fall tvingas Pendlarnätverket att kraftfullt agera i denna fråga, då vi
ser mycket allvarligt på det avtalsbrott det är att från Er sida ställa in de tåg som vi enligt tidtabell ("produktspecifikationen") faktiskt har betalat för!
5) Vad kommer Ni att göra i framtiden för att undvika sådant här? Ni har ju själva gått ut och sagt att ni nu under 2004 ska börja satsa på Uppsalapendeln?


Övriga olösta frågor...

6) När kommer resTIDSgarantin? Vi har väntat sedan 1/12-03 på denna. Frågan är dessutom anmäld till Konsumentverket, eftersom vi anser att många biljettköpare köpt sina biljetter till december 2003 under falska förespeglingar om att SJ hade infört en restidsgaranti för den perioden.
7) När börjar ni ta rätt pris på ombordbiljetterna Uppsala-Arlanda? Det börjar likna en smärre fars att det fortfarande inte är åtgärdat. Hur ska ni kompensera de åtskilliga resenärer som betalat alldeles för mycket? Även denna fråga är anmäld till Konsumentverket.


Med vänlig hälsning


Fredrick Beste, talesman, Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm.

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] [Fwd: Frågor till SJ för 2004]