[uppsalapendeln] [Fwd: Angående det ständiga problemet med SJ-Uppsalapendeln]

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 17 Feb 2004 16:37:19 +0100

Sådär då, ungefär?

/F


-------- Original Message -------- Subject: Angående det ständiga problemet med SJ-Uppsalapendeln Date: Tue, 17 Feb 2004 16:35:24 +0100 From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx> Reply-To: Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx Organization: Ericsson AB, UAB To: kommunstyrelsen@xxxxxxxxxxVi inom Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm jobbar för att förbättra pendlarnas situation gentemot SJ och deras underleverantörers upplevda
undermåliga tjänster - idel förseningar, inställda tåg, allt sämre antal avgångar i tidtabellerna, katastrofalt dålig information, etc.


Vi tycker att Uppsala Kommun varit ovanligt tyst i denna fråga, en fråga som ju rimligen måste vara av stor strategisk betydelse för Uppsala?

Av och till uppmärksammas de bedrövliga förhållandena inom massmedia. SJ, Banverket m fl aktörer ställer då alltsomoftast ut olika löften om förbättringar.
Men sanningen är att ungefär samma elände bara fortsätter att levereras, år efter år, månad efter månad. Någon signifikant kvalitetsförbättring upplever vi inte!
Förhållandena är särskilt bedrövliga nu på vintern. under februari månad har, så här långt, långt över tjogtalet tåg ställts in eller försenats. SJs statistik påstår envist att
långt över 90% av tågen går i tid - då räknar de inte antalet försenade resenärer (avsevärt fler under "rusningstiderna") eller de inställda tågen alls!


De nya förslagen till en egen "Uppsalaexpress" som skulle gå i skytteltrafik bara mellan Uppsala och Stockholm botar föga de allvarligaste förseningsanledningarna - banverkets
ständiga tekniska strul och trafikala nedprioriteringar av Uppslatågen, kraftigt eftersatt underhåll av tågen, personalbrist hos SJ, m m.


Vi skulle vilja att SJ, Banverket, EuroMaint m fl ställs mot väggen, gärna i form av en offentlig hearing eller liknande - och avkrävs på konkreta utvecklingsplaner för att
förbättra punktligheten, bygga ut kommunikationerna, minimera störningar, osv. Det kan bara inte får fortsätta så här år efter år, utan att något beständigt och radikalt görs!


Det är viktigt för oss att känna att vår egen kommun stödjer oss i denna viktiga fråga. Vi är, enligt olika källor, över 10 000 personer som bor i Uppsala men arbetar i Stockholmsområdet.
Många pratar om att ge upp och flytta. Folk med barn och tider att passa stressar ihjäl sig pga tågen. Att ha kvälls- eller skiftarbete går inte alls med nuvarande tidtabeller.För pendlarnätverket Uppsala-Stockholm Vår hemsida: www.uppsalapendlarna.tk


Fredrick Beste (kontaktperson) Gnejsvägen 2H 752 42 Uppsala

This communication is confidential and intended solely for the addressee(s). Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you believe this message has been sent to you in error, please notify the sender by replying to this transmission and delete the message without disclosing it. Thank you.

E-mail including attachments is susceptible to data corruption, interruption, unauthorized amendment, tampering and viruses, and we only send and receive e-mails on the basis that we are not liable for any such corruption, interception, amendment, tampering or viruses or any consequences thereof.

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] [Fwd: Angående det ständiga problemet med SJ-Uppsalapendeln]