[uppsalapendeln] Fwd: 2 svar från SJ (UNT)

 • From: Erika Svensson <erika_amor@xxxxxxxxx>
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 31 Aug 2004 12:51:41 -0700 (PDT)

Note: forwarded message attached.

Lekhagen kan komma till användning för
Uppsalapendlarna eftersom de lever i en fantasivärd.
Dessutom så får dom den komfort som de förtjänar i
den, skulle en vitsig tågmästare säkert säga;)


        
__________________________________
Do you Yahoo!?
Y! Messenger - Communicate in real time. Download now. 
http://messenger.yahoo.com
--- Begin Message ---
 • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 31 Aug 2004 16:23:24 +0200
Finn 3 fel...!


/FPubliceringsdatum: 040830 Avdelning: LÄSARNAS FORUM Sida: A03


SJ får fler tågvagnar i trafik


Svar på insändare från Bert Andersson 19/8: Bert Andersson undrar varför SJ kör tåg med lekhage och förstaklassvagn på pendlaravgångar på sträckan mellan Uppsala och Stockholm.


På sträckan Uppsala-Stockholm kör vi 30-minuterstrafik under hela trafikdygnet. Denna trafik förstärker vi under rusningstid. På morgonen, i just rusningstrafiken, avgår tåg från Uppsala kl 06.40, 07.00, 07.06, 07.10, 07.22, 07.30, 07.40, 08.00 och 08.10.

Under dessa morgontimmar utnyttjar vi i princip alla våra tillgängliga fordon i vår trafik i hela landet. Just det tåg som Bert Andersson beskriver i sin insändare är ett tåg som normalt körs på sträckan mellan Stockholm och Göteborg där behovet av lekvagn och restaurangvagn är ett helt annat. På morgonen startar vi detta tåg redan i Uppsala för att kunna erbjuda Uppsalapendlarna ytterligare en avgång förutom de som redan finns. Jag kan hålla med om att ett tåg med lekvagn kan verka konstigt på en så stor pendlarsträcka men vi försöker som sagt utnyttja våra fordon så bra det går under rusningstimmarna.

Under hösten kommer de nya tvåvåningstågen att börja trafikera Mälardalen och även om de inte sätts in på sträckan Uppsala-Stockholm från början så innebär ju dessa tåg att SJ får fler tågvagnar att använda i vår trafik.

MIA TÖRN, PRESSTJÄNSTEN SJ AB

-

Visst behöver SJ konkurrens

Svar till Louise Bill (m) 17/8: SJ:s restidsgaranti är ett kvalitetslöfte till våra kunder vid förseningar. Det har nu gått lite mer än ett halvår sedan garantin infördes och vi kan konstatera att många uppskattar och utnyttjar den. Under det första halvåret har 35 000 personer fått ersättning.

Blanketter att fylla i brukar finnas ombord på tågen. Gör de inte det går det bra att hämta i kundtjänst eller skriva ut från webben. Jag kan hålla med om att det låter krångligt att man inte kan lämna in ett restidgarantiärende till vår personal. Vi lovar att se över om vi kan gör den hanteringen enklare och smidigare. Att biljetter eller något som visar vilket tåg kunden rest med måste bifogas hoppas jag att alla kan ha förståelse för.

Som moderat politiker vet Louise Bill säkert att konkurrens på spåren kommer. Frågan är bara när. SJ har ändå konkurrens. Våra kunder kan välja att resa med t ex flyg, bil eller som i Louise Bills fall med buss. Ett dåligt alternativ tycker vi från SJ:s sida då att pendla med buss mellan Stockholm och Uppsala blir betydligt dyrare än att resa med SJ.

Louise Bill är hjärtligt välkommen ombord på <http://193.44.241.228/netacgi/nph-brs.exe?pg1=ALL&s1=uppsalapendeln&op1=vid&d=untw&l=50&p=1&u=/netahtml/untt1.html&r=1&f=G#h0>Uppsalapendeln igen. Under sommaren har tågen på sträckan Stockholm-Uppsala nått rekordpunktlighet på 99 procent.

KAJSA MOSTRÖM, PRESSTJÄNSTEN


--- End Message ---

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Fwd: 2 svar från SJ (UNT)