[uppsalapendeln] Färre avgångar på väg

  • From: "b b" <busett1@xxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 23 Mar 2005 22:18:16 +0000


Pressmeddelande från SJ

"Nya tidtabeller (2005-03-23 15:00)

Nu är planeringen av SJs tågtrafik från och med sommaren och ett år framåt klar. SJ har under hösten och vintern, tillsammans med kommuner och trafikhuvudmän med fler, arbetat fram den tidtabell som kommer att gälla från och med den 12 juni. SJs målsättning har varit att inte förändra, om det inte är nödvändigt. Vi ska vara rädda om de kunder som valt att resa med tåg redan idag - det tar alltid tid att hitta nya resenärer.
På sträckan mellan Uppsala och Stockholm genomförs förändringar i trafiken framförallt mitt på dagen.


-Det känns bra att vi nu har ett givande samarbete med kommuner och trafikhuvudmän, säger Jan Kyrk, Regionansvarig, SJ AB. Vi har haft ett flertal planeringsmöten och känner att samtliga varit delaktiga i den process som lett fram de förändringar som nu genomförs.

Under 2004 togs ett antal mycket lågt belagda avgångar i Mälardalen bort. Framförallt mitt på dagen och kvällar men också trafiken på lördagar och söndagar berördes. Undantaget var sträckan Stockholm ? Uppsala, där det inte gjordes några större förändringar. Tanken bakom förändringarna var att få trafiken mer anpassad till efterfrågan. Resandet på de linjer som förändrats har inte minskat som en följd av dessa förändringar. Kunderna reser med andra avgångar och väljer fortfarande tåget som sitt sätt att resa.

Det ekonomiska resultatet för ?Uppsalapendeln? är, trots att detta är en tung pendlarsträcka, negativt. Den genomsnittliga beläggningen på Uppsalapendelns tåg är lägre än för SJ totalt och dessutom mycket ojämn under dagen. Några avgångar som har färre resenärer tas därför bort. Eftersom det idag är en mycket tät trafik finns det alltid alternativa tåg att tillgå för resande Stockholm-Uppsala eller omvänt. För Knivsta och Märsta innebär det dock en minskning av utbudet.

Även efter minskningen av trafiken kommer sträckan Uppsala-Stockholm ha ett utbud som klart överstiger andra sträckor i regionen. Utbudet i dagens tidtabell är ca 100 avgångar per dag, som man kan jämföra med t ex sträckan Stockholm-Västerås som har 48. "


Som jag förstår så berör det följande avgångar:

Från Stockholm
09.40
10.40
11.40
12.40
19.40
Från Uppsala
10.40
11.40
12.40
13.40
19.40

/ Bengt K

_________________________________________________________________
Auktioner: Tjäna en hacka på gamla prylar http://tradera.msn.se********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: