[uppsalapendeln] Re: Fler svar från Gordon

  • From: "Eva Paalzow Star Sollentuna" <eva.paalzow@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 20 Jan 2003 16:15:48 +0100

Jag tycker det var oproffsiga (undanglidande, ej preciserade) svar från 
Christina Gordon:

Första frågan. ang förändringarna så kan ju i princip alla förändringar from nu 
rubriceras som "ej påverkbara". Ska man vara remissinstans så är det värdefullt 
om man får vara det i alla ärenden! Vem vet, en diskussion mellan parterna kan 
ju se andra lösningar innan det behöver bli, om ej tittarstorm, så ilska och 
frustration bland resenärer.

Andra frågan  ang de förändringar som nu itnrätt beträffande 
"pappersbiljetten", nåväl om Christina Gordon är nöjd och ej kräver pengarna 
tillbaka om gymet drar in träningsmaskiner - hon har nämligen ett VAL - ATT GÅ 
TILL ETT ANNAT GYM!

Tredje frågan ang. det ytterst "principfasta" (synnerligen oflexibla) beslutet 
att låta resenärer betala straffavgift när SJ s automater inte fungerar - ta 
beslutet snabbt att låta dem åka om så krävs gratis, jag tror att det skulle SJ 
rent administrativt (det kostar med personal som ska ta hand om alla 
justeringar och klagomål) tjänat på.
Mvh Eva Paalzow

>>> Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx 01/20/03 04:01pm >>>
  **varför fick inte pendlarnätverket veta något om förändringarna i 
 tidtabellen? Du sade tidigare att vi skulle bli "remissinstans"?

Svar: De förändringar som har gjorts var ej påverkbara då de enda alternativen 
var att ersätta avgångarna med svealandsbanetåg. 


**de som köper pappersbiljett med "fria antal" resor under 30 dagar får 
nu mindre för pengarna i o m den reducerade tidtabellen. Dvs en de-facto 
prishöjning. 
Dessutom kanske det finns människor som köpt biljett innan 6/1 och som då trott 
sig få 
fler resor för pengarna än vad de faktiskt har fått nu, vad händer med dem?  
Var går gränsen för hur många tåg man kan dra in innan folks biljetter kan 
återlösas och/eller biljettpriserna
måste sänkas också?


Svar: en svår fråga att besvara för den känns lite konstig. Jag som har ett 
träningskort på helenas gym med obegränsat antal ggr kräver inte tillbaka 
Avgiften när maskiner försvinner eller öppettiderna ändras

**varför ska kunderna drabbas av att tvingas ställa sig i en lååång 
kundtjänstkö för att kräva tillbaka 
den extraavgift som SJ tagit ut endast pga av att SJs automater inte fungerat 
som de ska? Kunderna har ju inte gjort nåt fel,
varför ska de drabbas? Jag kan bara inte förstå detta.

Svar: Eftersom detta inte inträffat förut så fick vi lösa det på bästa sätt.
c

 
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx 
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx 
****************************************************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: