[uppsalapendeln] Fler reser - men betalar mindre (2004-04-29 11:30)

  • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
  • To: "'Dmitrij Sharapov'" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>,<uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 3 May 2004 10:37:10 +0200

Inte ett ord om höjning på enkla biljetter!!

 

http://www.press.sj.se/pressrelease/0,4592,378_1,00.html

 

Fler reser, men betalar mindre. I mars ökade tågresandet med 4 procent. SJs
resultat för kvartal ett blir ändå minus två miljoner kronor eftersom de som
reser betalar mindre. SJ fortsätter att modernisera sitt produktutbud. I
februari lanserades Just nu priset för att göra det enklare och billigare
att köpa resor med SJ. Nu marknadsanpassas priserna på SJs korterbjudanden
och organisationen anpassas till de nya marknadsförutsättningar som ges. 

Kvartalsrapporten 

Resandet har ökat under kvartalet, i snitt 2 procent, under mars 4 procent.
Intäktssidan har dock inte haft samma utveckling till följd av att allt fler
väljer lågprisbiljetter. Men en strikt kostnadskontroll har givit att SJs
resultat för det första kvartalet 2004 blir MSEK -2 (81). 

Även om bilen är tågets huvudkonkurrent har nya konkurrenter i form av
lågprisflygbolagen på senare tid etablerat sig alltmer. Det har inneburit
att resenärerna vant sig vid billiga resor. 
- Vi befinner oss på en lågprismarknad och kan inte överleva med höga
priser. Vi måste lära oss att klara oss på minskade intäkter. I dag har vi
dessutom för höga fasta kostnader, säger vd Jan Forsberg.
Före införandet av SJs Just nu-priser den 14 februari minskade resandet med
ett par procent relativt året innan, samtidigt som kunderna sökte sig mot
billigare biljetter. Efter införandet av den nya prismodellen har resandet i
andra klass och Just nu ökat med 6 procent. 

Rationell organisation 

Organisationen anpassas till de nya marknadsförutsättningar som ges.
Förändringar av produktionen har redan genomförts. Nu genomförs samma
effektivisering av administrationen som ska minskas med 15 procent. Det
motsvarar ungefär 130 personer. 

Nya periodkortpriser 

SJ justerar priserna på års- och periodkorten genom att anpassa prisnivån
till vad det kostar att köra tåg. Års- och periodkorten har legat på en för
låg prisnivå under en längre tid. Prisförändringarna på årskorten har skett
två gånger de senaste 10 åren. Prishöjningarna på pendlarkorten kommer efter
en lång period då prishöjningarna varit måttliga 

Den 14 februari införde SJ en ny prismodell för att göra det enkelt att köpa
en resa med SJ och kunna erbjuda fler billigare biljetter. Den stora nyheten
var Just nu-biljetten som bygger på att efterfrågan och utbud styr priset.
SJ införde också ett lägre pris under lågtrafik i andra klass och första
klass samt sänkta priser på enkelbiljetter på utvalda sträckor. 

Steg två i SJs förändring av prismodellen är att års- och periodkort
förändras. Nästa år presenteras ett mer flexibelt system som underlättar för
resenärerna att hitta ett kort som fyller just det egna behovet i fråga om
resfrekvens eller servicenivå. 

Från och med den 1 maj höjs priserna för de befintliga årskorten. Årskort
Silver höjs från 30 000 till 35 000 kronor, Silver Plus höjs från 45 000
till 55 000 kronor och Guld från 65 000 till 70 000 kronor. Prishöjningen
kommer efter att årskortspriserna i stort sett har legat stilla under en
längre period. 

Periodkorten på de vanligaste pendelsträckorna höjs den 13 juni med mellan
15 och 25 procent, se prisexempel längre ner. Det motsvarar en höjning med i
genomsnitt 10 kronor per resa. Höjningen är en justering till de kostnader
som SJ har för att driva trafiken. 

- Även efter prishöjningen är det billigast att resa med periodkort på SJ.
Vid ett genomsnittligt utnyttjande av våra kort ligger vi långt under
milkostnaden för bil, säger Jan Forsberg och avslutar: 

- Så här ett kvartal in på år 2004 måste jag säga att det är oerhört
spännande med tåg och jag är övertygad om att vi verkar inom en
framtidsbransch. Det visar sig inte minst genom att regeringen nu investerar
107 miljarder i infrastrukturen. SJ har oerhörda möjligheter att ta för sig
av marknaden och det kommer vi att göra.  

JPEG image

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Fler reser - men betalar mindre (2004-04-29 11:30)