[uppsalapendeln] Re: óFiso-8859-1?Q?RE:_[uppsalapendeln]_Re:_Trafikläget_i_morse?Date: Tue, 23 Jan 2007 12:48:28 +0100

 • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
 • To: =?iso-8859-1?Q?Anders_Mörtsell?= <anders.mortsell@xxxxxx>
 • Date: Tue, 23 Jan 2007 13:00:11 +0100

ja, det där är källa till ständig irritation.

Relaterat exempel:

När ett ankommande tåg (typfall: Uppsalapendeln som går skytteltrafik Uppsala-Stockholm fram och tillbaka) får försenad ankomst (fall där det är >10 minuter), korrigeras inte avgångstiden för "återturen", trots att man bara har 20 minuter på sig till avgång och SJ/BV vid detta lag mycket väl borde veta att det tar MINST 10 minuter att

*tömma ett tåg på passagerare

*låta nya passagerare kliva på

*lokföraren skall "koppla" bakre lok och bege sig till loket i andra änden av tåget

*begära utfart, regla dörrar och slutligen åka

SÅLEDES - ett tåg som inte står inne på perrong minst 10 minuter före avgångstid är försenat. Lika bra att det syns direkt i alla system. Systemen bör bli mycket mer "alerta" på alla störnignar och också kunna beräkna realistiska nya tider.

Här är faktiskt SL och pendeltågen ett föredöme (nåja, inte perfekt), men där är noggrannheten väsentligt högre.


/F


Anders Mörtsell wrote:

Ibland händer det att Banverket korrigerar sina angivna ankomsttider, men då brukar det oftast bara vara ±1min. I det här fallet är det troligare att Fredrik skickade sitt mail innan 07:40-tåget anlänt till Stockholm C och 15 min är en "beräknad ny ankomsstid". De algoritmer Banverket använder när de beräknar ankomsttider torde dock stå utanför de i dag kända vetenskaperna.
Skickar med jämna mellanrum frågan till SJ och Banverket. Jag får oftast svar, men inte på den fråga jag ställt. Tex: Hur kan det komma sig att Banverket kl 17.58 (stationsklocka) uppdaterar displayer och ropar i högtalare att ny beräknad avgångstid för 
17:30-tåget (det är nu något år sedan) är 17:55. Trots att tåget ännu inte kommit in till perrongen och klockan redan har passerat 17:55! När vi kliver på tåger några minuter senare upplyser konduktören oss om att anledningen till 
förseningen är att det är fel på loket och att vi kommer att bli stående i Stockholm minst 20 minuter. Visste inte trafikledningen det? Varför lurade de oss att inte springa iväg från spår 18 och ta 18:10 från spår 3 i stället? Ett tåg vi 
nu missat och fick snällt sitta och vänta ytterligare ett tag innan loket var reparerat. Varför kan de inte göra en lite mer proffsig bedömning av tågens tider än vad vi amatörer på perrongen kan göra?

Svaret:

"
Hej

Tack för ditt mejl.

Jag vet inte specifikt vafrör denna avgång var försenad, vi vet dock att ett 
tekniskt fel var orsaken.
...
"

Men jag frågade inte om vilket teknisk fel som orsakade förseningen, utan varför de inte kan 
ge lite bättre och mer realistisk information om avgångstider i samband med förseningar. Nytt 
svar:

"
Hej

Tack för ditt mail.

Vi har noterat dina synpunkter och frågor och skickat dem vidare till våra kollegor som ansvarar för den avdelningen, för kännedom.
"

Och så var det ärendet avslutat...

/Amders


-----Original Message-----
From: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of Johan Berg
Sent: Tuesday, January 23, 2007 11:55 AM
To: Fredrick Beste
Cc: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [uppsalapendeln] Re: Trafikläget i morse


Jag satt på 7.40 från Uppsala som var +25 minuter, men enligt Banverket alltså bara +15 minuter. Då kan man ju undra hur Banverkets angivelser av förseningar egentligen sker? Tåget var 15 minuter sent fram till ca 200 m från Stockholm C där vi blev stående i 10 minuter.

JOhan Berg

Fredrick Beste skrev:
Vad vi vet så här långt om morgonens problem (från banverkets hemsida):

Avgång Uppsala
============

Avg. tid.      Försening vid ankomst
06.40          +35
07.00          + ??
07.09 (Gävle)    + minst 90 (?)
07.10          +37
07.30          +15
07.40          +15
08.24          inställt
08.40          inställt

bara SJ medtaget, ej Upptåget.


Avgång Stockholm
==============


Avg tid      Försening vid ankomst

08.10        +20
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Re: óFiso-8859-1?Q?RE:_[uppsalapendeln]_Re:_Trafikläget_i_morse?Date: Tue, 23 Jan 2007 12:48:28 +0100