[uppsalapendeln] Re: óFiso-8859-1?Q?Ny_statistik_på_Uppsalapendelns_punktlighet?Date: Wed, 1 Nov 2006 22:02:53 +0100

 • From: Carl Mohlin <duga@xxxxxxxxxxxxxx>
 • To: =?iso-8859-1?Q?Anders_Mörtsell?= <anders.mortsell@xxxxxx>
 • Date: Fri, 03 Nov 2006 14:38:55 +0100

Hej, jag måste rätta mig själv.

Det stämmer att jag uppgivit att 5% av resorna per månad är minst 20 minuter försenade. Så här ligger det till: Jag reser Uppsala-Sthlm 20 dagar per månad, dvs jag gör 40 enkelresor per månad. Av dem är i genomsnitt en resa per månad minst 20 minuter sen till ankomststationen. Det blir (40/100 = 0,25) alltså 2,5% minst 20 minuter försenade resor per månad och inget annat. Det stämde för september och det stämde för oktober.

Vad gäller mindre förseningar håller jag med om att det är sämre i höst än i våras vilket enklast förklaras av 1. Ett spår mindre (nr 1 är avstängt) genom Uppsala pga Resecentrumbygget och 2. Betydligt mer trafik genom Uppsala pga Nya Upptåget och bränsletågen till/från Arlanda. Får verkligen hoppas att det inte blir värre om ett år när man börjar byta ut järnvägsbroarna över Strandbodgatan.

/Carl


=?iso-8859-1?Q?Anders_Mörtsell?= skrev:
Här kommer en liten uppföljning på mitt tidigare stickprov på SJs punktlighet på sträckan Uppsala - Stockholm. I stället för ett 
nytt stickprov har jag samlat statistik för hela föregående månad, dvs den 2:a till 31:a oktober, dock endast vardagar. Precis som förra 
gången har jag tagit med morgontågen mellan 06:40 och 08:10, de morgontåg som jag tror de allra flesta pendlare åker med på morgonen.

Punktligheten för dessa tåg denna månad var enligt Banverkets statistik 54%, dvs 46% av tågen ankom till Stockholm C försenade i förhållande till tidtabellen.
Totalt 198 avgångar ingår i denna statistik och siffrorna ser ut att ha stabiliserat sig rätt bra. Tillfälliga 
"otursdagar" för SJ påverkar inte slutresulatet nämnvärt utan detta är de siffror de ser ut att hamna på 
över en längre period.

SJ brukar ju inte tala om strikt punktlighet utan om tåg som är mindre än 5 minuter försenade. Denna siffra blir för perioden 81%, dvs 19% av tågen var mer än 
5 minuter försenade till Stockholm C, alltså vart femte tåg. C Mohlin uppskattar andelen tåg med försening större än 20 minuter till ca 5%, en siffra som 
stämmer överens också med mina iaktagelser. 5% av tågen har en försening större än 20 minuter på en sträcka som nominellt tar 40 minuter, en ganska 
stor siffra.

/Anders


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Re: óFiso-8859-1?Q?Ny_statistik_på_Uppsalapendelns_punktlighet?Date: Wed, 1 Nov 2006 22:02:53 +0100