[uppsalapendeln] Re: Fel spår!

  • From: Eva Britt Karlsson <evabritt.karlsson@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: Uppsalapendeln <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 06 Sep 2004 11:52:45 +0200

Tack Thomas för ditt uttömmande svar.

Jo nog förstår jag att det kan finnas olika skäl till varför ett tåg kommer
in på ett visst spår, men man kan ju alltid resonera med de som planerar,
för att se om det är möjligt att gå tillbaka till den ordning som rådde före
sommaren :-))

Så tack för telefonnumret och bekräftandet att det är Banverket jag/vi ska
höra av oss till.

M v h 
Eva Britt

Thomas Tydal skrev bl a följande:
----klipp----

> Jag vet att det inte är helt lätt att tillgodose alla önskemål. Det
> viktigaste är ju att göra så det funkar, dvs så att tåg kan köra in
> direkt på sitt spår när de ankommer och sedan kan avgå när det är dags,
> utan att något annat tåg står i vägen. Det är ju grunden. Sedan får man
> försöka göra så många som möjligt nöjda.
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: