[uppsalapendeln] Fakta om SJ/BVs fel (Ur dagens UNT)

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 28 Nov 2003 11:01:20 +0100

De vanligaste felen:

Lokfel:
-Vanligast på de tåg som har ett RC-lok i varje ände. RC-lok är inte byggda för att
gå sist i tåget. Fukt och snörök tränger in i det bakre lokets maskinrum via ventilations- och kylsystemet
vilket resulterar i kortslutning.


Vagnfel:
Innebär oftast problem med hjulen. Bromssytemet låser hjulet vilket ledr till att hjulet slipas ner när det
glider mot rälsen.


Signalfel:
Signalfel innebär att tåget får rött, oftast för att en växel inte gått i rätt läge


Ställverksfel:
I ställverket regleras växlar och signaler. Ett vanligt fel är att datorn i ställverket hänger sig och måste startas om
manuellt.


Bromsfel.
Hjulfel/vagnfel är ett symtom på bromsfel.

Kontaktledningsfel:
Beror oftast på att tågen river ner kontaktledningen. inenbär långvariga totalstopp i trafiken.


Växelfel:
Innebär att en växel inte gått i rätt läge, exempelvis på grund av is och snö.


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Fakta om SJ/BVs fel (Ur dagens UNT)