[uppsalapendeln] FW: tryckfelsnisse

 • From: "Fredrick Beste" <Fredrick.Beste@xxxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 23 Sep 2010 15:18:40 +0200

 

 

 _____ 

From: Elin Josefson [mailto:elin.josefson@xxxxxxxxxxxx] 
Sent: den 23 september 2010 15:18
To: fredrick.beste@xxxxxxx
Subject: tryckfelsnisse

 

Hej igen,

Tryckfelsnisse har varit framme och råkade skriva mitt telefonnummer i
mejlet fel. Hoppsan! Mitt nummer skall vara: 046-38 65 34. 

Tack igen!

Elin

 

 

Från: Elin Josefson 
Skickat: den 23 september 2010 14:46
Till: 'fredrick.beste@xxxxxxx'
Ämne: Undersökning Resenärsforum

 

Hej Fredrick!

Vi talades nyss vid angående Resenärsforums studie, vore guld om du ville
skicka följande till personerna i pendlingsföreningen. Vi behöver alla
intervjupersoner vi kan få!

Sedan hörs vi givetvis igen torsdagen den 7 okt (kl 10) för intervjun, som
kommer att genomföras av mig eller min kollega Jimmie.

Tack på förhand och ha en fortsatt trevlig dag!

Elin Josefson

 

 

 

Hej,

På uppdrag av Resenärsforum (en organisation för kollektivtrafikresenärer),
genomför Trivector Information en undersökning kring vad som är viktigt för
att människor ska resa kollektivt och vad som kan göra att man faktiskt
slutar resa med buss eller tåg. 

Nu letar vi efter personer som på något sätt har drabbats av försämringar i
kollektivtrafiken och antingen tvingats byta färdsätt (från buss eller tåg
till bil), eller har flyttat eller bytt arbete p g a brister i
kollektivtrafiken. Helst ska man ha genomfört någon av förändringarna (bytt
färdsätt, bytt arbete eller bytt bostadsort p g a försämrad kollektivtrafik)
men vi är även intresserade av att komma i kontakt med er som går i
förändringstankar och faktiskt överväger att göra ett byte, även om det ännu
inte är genomfört. Vi söker alltså svar på:

*     När slutar man att åka kollektivt?

*     Var går gränsen för att det inte ska gå att bo kvar/arbeta kvar?

Syftet med studien är att Resenärsforum ska ha ett gediget underlag i sitt
arbete för att kvalitén på kollektivtrafiken inte ska försämras. 

Är du en person som har drabbats av försämringar i kollektivtrafiken? Kan du
i så fall kan du tänka dig att ställa upp på en intervju någon gång under v
40-41 för att berätta om detta? Intervjun tar ca 30 minuter och genomförs
via telefon ? givetvis på en tid som passar dig bäst. 

Vi vill gärna ha så många förslag på namn som möjligt, så vet ni ytterligare
personer som drabbats av försämringar i kollektivtrafiken tar vi gärna emot
tips! 

 

Anmäl ditt intresse genom att skicka namn, e-post och telefonnummer, till
oss på Trivector Information, via e-post 

elin.josefson@xxxxxxxxxxxx

eller telefon   

Elin Josefson (projektmedarbetare) 046-38 65 94 

Jimmie Hansson (projektledare) 046-38 67 92

Vi ser fram emot att höra ifrån dig så snart som möjligt!

 

 

För mer info om resenärsforum, se www.resenarsforum.se

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] FW: tryckfelsnisse - Fredrick Beste