[uppsalapendeln] FW: resenärernas rättigheter

 • From: "Fredrick Beste" <fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 29 May 2009 08:32:59 +0200

 

________________________________

From: Kurt Hultgren [mailto:kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] 
Sent: den 28 maj 2009 14:58
To: kurt hultgren
Subject: resenärernas rättigheter


Pendlargrupperna och pendlare med åsikter
 
Det pågår för närvarande ett arbete med att formulera och beskriva hur 
resenärernas rättigheter ska var utformade. Från Resenärsforums sida har vi en 
hel del uppfattning om vad som saknas och som behöver förbättras. Men det finns 
säkert andra synpunkter som vi har missat. För att stämma av bland resenärerna 
har jag sammanställt ett par sidor med punkter som vi tänkte ta upp som viktiga 
punkter att driva i den utveckling som kommer att pågå inte minst inom 
Utredningen för ny kollektivtrafiklag. Resenräsforum är represneterat i 
utredningen genom att jag ingår i utredningens expertgrupp. Det bästa är ju om 
vi kan få med så mycket som möjligt från början. Jag bifogar en text på två 
sidor som innhåller de viktigaste punkterna så långt. De sex punkterna är i 
grova drag
1. ersättning vid störningar i kontanter, inga försämrade villkor och att 
trafikföretagen ska ha regressrätt hos Banverket om BV är vållande.
2. Inga undantag för lokala och regionala resor - om inte de lokala reglerna är 
generösare. Nationella regler ska finnas som ett grundkrav.
3. Smarta biljetter eller reskort ska kunna användas överallt i landet, inte 
bara i egen region.
4. Trafikföretagen ska obligatoriskt ha samrådsmöten med resenärerna, 
fristående resenärer, inte utpekade av företagen
5. Bemötandet från trafikföretagen ska vara seriös, indiviuellt och personligt, 
inga anonyma klagorutor
6. Kortväga och långväga resenärer ska behandlas lika, samma grundtrygghet
 
Ett utkast till argumentering bifogas, men det viktigaste just nu är att 
förvissa oss om att inga viktiga punkter fallit bort. Det vore bra att få ett 
OK, ifall ni tycker att det verkar OK. Kom gärna med fler synpunkter eller 
ändringsförslag. Om vi inte får in några kommentarer får vi lov att utgå från 
att de regionala och lokala grupperna instämmer i vår bedömning så långt. 
 
Tacksam för svar under första veckan i juni.
 
Bästa hälsningar!
 
Kurt Hultgren
 
 
-------------------------------------------------
Resenärsforum        www.resenarsforum.se 
<mhtml:{50B31759-BC32-4FA1-BC26-2E9F8B75FB9F}mid://00000072/!x-usc:http://www.resenarsforum.se/>
 
Klarabergsgatan 35, 4 tr
111 21 Stockholm
tel 08-651 55 90       info@xxxxxxxxxxxxxxxx 
<mhtml:{50B31759-BC32-4FA1-BC26-2E9F8B75FB9F}mid://00000072/!x-usc:mailto:info@xxxxxxxxxxxxxxxx>
 
 
Generalsekreterare
Kurt Hultgren
tel mob 0707-88 44 77
kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx 
<mhtml:{50B31759-BC32-4FA1-BC26-2E9F8B75FB9F}mid://00000072/!x-usc:mailto:kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx>
 
--------------------------------------------------
 
 

Other related posts: