[uppsalapendeln] FW: Utredningen om en ny kollektivtrafiklag

  • From: "Fredrick Beste" <Fredrick.Beste@xxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 29 Jan 2009 11:40:11 +0100

 

 

  _____  

From: ann-cathrine.nilsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[mailto:ann-cathrine.nilsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] 
Sent: den 29 januari 2009 11:30
To: fredrick.beste@xxxxxxx
Subject: Utredningen om en ny kollektivtrafiklag

 


Hej, 


Regeringen beslutade den 5 juni 2008 om direktiv till en översyn av
lagstiftningen på kollektivtrafikområdet. Den 30 april 2009 ska ett förslag
om reglering och organisering av kollektivtrafiken lämnas till regeringen. 

Den 19 februari anordnar utredningen ett seminarium för att föra en dialog
kring arbetet med frågan om ett öppnare marknadstillträde. 


 


Jag bifogar en länk till vår webbsida  <http://www.sou.gov.se/koll/>
http://www.sou.gov.se/koll/ där du kan läsa mer om utredningen samt anmäla
dig till vårt seminarium. Vänliga hälsningar 
Ann-Cathrine Nilsson


  _____  


Ann-Cathrine Nilsson 


Huvudsekreterare
Utredningen om en ny kollektivtrafiklag
N 2008:03
103 33  Stockholm 


Telefon: +46 8 405 34 58
Mobil: +46 73 340 97 61
E-post: ann-cathrine.nilsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
www.sou.gov.se/koll

 

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] FW: Utredningen om en ny kollektivtrafiklag - Fredrick Beste