[uppsalapendeln] FW: Utredning om ny kollektivtrafiklag

 • From: "Fredrick Beste" <fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>, <lennart.lundberg@xxxxxxxxxxxxxxxxx>, <anders.s.eriksson@xxxxxx>
 • Date: Mon, 3 Nov 2008 14:01:19 +0100

 

________________________________

From: Kurt Hultgren [mailto:kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx] 
Sent: den 3 november 2008 13:52
To: Fredrick Beste
Cc: 'Kurt Hultgren'
Subject: Utredning om ny kollektivtrafiklag


Fredrick!
Ulf Lundin som tidigare var generaldirektör för Järnvägsstyrelsen är nu 
generaldirektör för Rikstrafiken. Han har fått regeringens uppdrag att utreda 
en ny lag om kollektivtrafik, som ska ersätta lagar som är från1978 mm, som är 
i behov av sammanslagning och uppdatering. Utredningen har en expertgrupp, där 
Resenärsforum har fått en plats. Jag är utsedd att ingå i expertgruppen. Ulf 
Lundin och hans två utredningssekreterare har besökt alla länsbolag och en rad 
andra institutioner. Jag föreslog senast att han borde besöka ett antal 
resenärsgrupper för att höra direkt av dem vilka problem som finns. Några av 
dessa problem kan nog behöva styras rätt med hjälp av den nya 
kollektivtrafiklagen. Den kommer ju att föreskriva vad trafikföretagen får och 
skall och vad de inte får. Jag tycker att det är jättebra att han och hans 
utredningssekreterare har tagit ujppmaningen på allvar att kontakta 
resenärsgrupper. Jag har givit dem ditt namn och ditt mobilnummer och jag har 
nämnt ytterligare fyra grupper som är särskilt aktiva eller månghövdade. 
Utredningen ska vara klar sep 2009, vilket egentligen innebär att arbete ska 
göras under vintern och bara putsas före sommaren. Jag föreställer mig att 
indragna tåg, bristfällig redovisning av antalet försenader RESENÄRER (inte 
tåg) kan vara intressant att nämna. Inte minst visar ju vår studie på 
uppsalabanan att detta är viktigt. Det är också viktigt att visa att det finns 
ett atnal aktiva grupper som inte bara består av enskilda individer. Det kanske 
är bra om ni kan träffas i Stockholm och att flera från gruppen kan delta.
 
Han har fått kontaktuppgifter också för Västgötapendlarna (Skövde), Ostkanten 
(Nyköping-Oxelösund), Kollektivtrafikant Stockholm, ABB-pendlarna (Västerås),
 
Bästa hälsningar!
 
Kurt
 
-------------------------------------------------
Resenärsforum        www.resenarsforum.se <http://www.resenarsforum.se/> 
 
Klarabergsgatan 35, 4 tr
111 21 Stockholm
tel 08-651 55 90       info@xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Generalsekreterare
Kurt Hultgren
tel mob 0707-88 44 77
kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx 
--------------------------------------------------
 

________________________________

Från: Fredrick Beste [mailto:fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx] 
Skickat: den 3 november 2008 10:04
Till: kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx
Ämne: telefonmeddelandeHej, jag hörde meddelandet, och det går bra för min del. Vad är det denne Ulf 
Lundin utreder? 


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.549 / Virus Database: 270.8.5/1755 - Release Date: 2008-10-29 17:27No virus found in this outgoing message.
Checked by AVG.
Version: 7.5.549 / Virus Database: 270.8.5/1755 - Release Date: 2008-10-29 17:27


Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] FW: Utredning om ny kollektivtrafiklag - Fredrick Beste