[uppsalapendeln] FW: Resenärsrapport från vintern

 • From: Fredrick Beste <fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx>
 • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 16 Sep 2010 09:44:07 +0200


________________________________
From: Kurt Hultgren [mailto:kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]
Sent: den 16 september 2010 09:35
To: kurt hultgren
Subject: Resenärsrapport från vintern

För en dryg vecka sedan fick jag en telefonppringning från en man, Pär-Erik 
Westin, på Näringsdepratementet som var utredare av järnvägens vinterproblem. 
Utredningen skulle pågå i fyra månader, och den skulle alldeles snart vara 
färdig och läggas fram. Han hade intervjuat alla tågoperatörer, 
Banverket/Travikverket, länsbolagen, Svensk Kollektivtrafik, tågoperatörerna 
och nu hade han kommit på att det kanske vore bra att få synpunter frå 
resenärerna också. Jag svarade förstås att vi gärna vill ge synpunkter men att 
det hade varit bra om hade börja med resenärerna, eftersom det är deras problem 
som det hela gäller. Jo, alla hade ju pratat om det, så nu tänkte han be att få 
en synpunkt. Jag utlovade att göra en snabb inventering av de belägg som finns, 
och konstaterade att Resenärsforum gärna kommer att förse utredningen med 
material, som dock egentligen borde varit mera genomarbetat och bredare. Vi 
fick ett par dagar på oss.

Resultatet av samråd per mejl med pendlargrupper och telefonsamtal med 
pendlargrupper blev några mycket tydliga rapporter, som gärna får citeras. Att 
låta direktcitat ingå i utredningen kan ge större tyngd än enbart samlade 
analyser.

Vi fick inte många dagar på oss, men jag har sammanställt en rapport, som jag 
försett utredningsmannen med. Det är möjligt att vi skulle kunna bidra med 
ytterligare material, och det går nog fortfarande att göra tillägg. Här skickar 
jag den snabbt producerade och levererade rapporten där jag hoppas att vi fått 
med det viktigaste.

Bidraget till utredningen bifogas för kännedom.

Bästa hälsningar!
Kurt Hultgren


-------------------------------------------------
Resenärsforum        
www.resenarsforum.se<mhtml:{50B31759-BC32-4FA1-BC26-2E9F8B75FB9F}mid://00000040/!x-usc:http://www.resenarsforum.se/>
Klarabergsgatan 35, 4 tr
111 21 Stockholm
tel 08-651 55 90       
info@xxxxxxxxxxxxxxxx<mhtml:{50B31759-BC32-4FA1-BC26-2E9F8B75FB9F}mid://00000040/!x-usc:mailto:info@xxxxxxxxxxxxxxxx>

Generalsekreterare
Kurt Hultgren
tel mob +46 707 88 44 77
kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx<mhtml:{50B31759-BC32-4FA1-BC26-2E9F8B75FB9F}mid://00000040/!x-usc:mailto:kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx>
--------------------------------------------------

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] FW: Resenärsrapport från vintern - Fredrick Beste