[uppsalapendeln] FW: Resenärsforum kräver kriskommission för tågtrafiken

 • From: Fredrick Beste <fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx>
 • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 3 Dec 2010 09:15:00 +0100


________________________________
From: Kurt Hultgren [mailto:kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]
Sent: den 2 december 2010 23:29
To: Ingalill Eriksson; Anna-Kerstin Thell; Skärgårdens Trafikantförening; 
Kaatharine Andersson; Rozita Lundgren; Gustaf Ullman; 
christer.marklund@xxxxxxxxx; Christina Norlin Mistander; Nils Seye Larsen; 
oskar.reimer@xxxxxxxxx; Fredrick Beste; Christer Wilhelmsson; Anders Hedberg; 
björn adelly; fredrik sahlén; Gun-Britt Solberg; inga johansson; mats nilsson; 
Niklas Zandelin; Shiva sander-tavallaey; micke_sundstrom@xxxxxxxxxxx; Sonja 
Forward; Jonas Westlund; Bosell
Subject: Fw: Resenärsforum kräver kriskommission för tågtrafiken

Detta brev gick ut från Resenärsforum idag vid 21-tiden, strax före debatten i 
TV. Det har också skickats till pressen. Hoppas vi får ett visst genomslag.

Resenärsforum kommer senare också att ge ett remissyttrande till Per Unckels 
vinterutredning, senast den 15 december. Vårt yttrande till arbetet under 
utredningen togs ju visserligen upp i rapporten, men den koncentrerarde sig ju 
mest på andra saker, t ex operatörernas åtgärder, avisningsanläggningar och 
sådant. Men det yttranden kommer alltså senare. Nu är det ett akut krav på 
åtgärder.

Hälsningar!

Kurt Hultgren
_________________________________________
Civilekonom
Kurt Hultgren
Tre Liljor 1
113 44 Stockholm
tel +46 8 33 50 69
mob 0707-88 44 77
kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
_______________________________________
----- Original Message -----
From: Kurt Hultgren<mailto:kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
To: lars foberg<mailto:lars.f@xxxxxx> ; Bosell<mailto:jan-ake@xxxxxxxxx> ; 
Gunnel Färm<mailto:gunnel.farm@xxxxxxxxx> ; Christer 
Wilhelmsson<mailto:christer.wilhelmsson@xxxxxxxxx> ; Kjell Sevefjord 
hemma<mailto:kjell.sevefjord@xxxxxxxxx> ; Stella 
Fare<mailto:stellafare@xxxxxxxx> ; Kerstin 
Danielsson<mailto:rut.danielsson@xxxxxxxxx> ; Bernt 
Månsson<mailto:bernie@xxxxxxxxxxxxx> ; Ingemar Lundin 
Jönköping<mailto:ingemar.lundin@xxxxxx>
Sent: Thursday, December 02, 2010 21:30
Subject: : Resenärsforum kräver kriskommission för tågtrafiken

Detta har just gått ut till SJ AB och TRV med kopia till Riksdagens 
trafikutskott
Vi bör lägga ut det som pressmeddelande, tacksam för bistånd från Jan-Åke.
Hälsningar!
Kurt
----- Original Message -----
From: Kurt Hultgren<mailto:kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
To: info@xxxxx<mailto:info@xxxxx> ; 
trafikverket@xxxxxxxxxxxxxxx<mailto:trafikverket@xxxxxxxxxxxxxxx>
Cc: goran.nystrom@xxxxxxxxxxxx<mailto:goran.nystrom@xxxxxxxxxxxx>
Sent: Thursday, December 02, 2010 21:29
Subject: Resenärsforum kräver kriskommission för tågtrafiken

Härmed en skrivelse från Resenärsforum. Resenärsforum kräver tillsättande av en 
kriskommission som ska studera tågtrafiken ur resenärsperspektivet.

Hälsningar!
Kurt Hultgren


-------------------------------------------------
Resenärsforum        www.resenarsforum.se<http://www.resenarsforum.se>
Klarabergsgatan 35, 4 tr
111 21 Stockholm
tel 08-651 55 90       info@xxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:info@xxxxxxxxxxxxxxxx>

Generalsekreterare
Kurt Hultgren
tel mob +46 707 88 44 77
kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:kurt.hultgren@xxxxxxxxxxxxxxxx>
--------------------------------------------------

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] FW: Resenärsforum kräver kriskommission för tågtrafiken - Fredrick Beste