[uppsalapendeln] FW: Ingen SL-kompensation för TiM-resenärer?

  • From: Fredrick Beste <fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: "uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 10 Apr 2010 11:12:56 +0200

________________________________________
From: Bringert Klas [Klas.Bringert@xxxxx]
Sent: Friday, April 09, 2010 9:45 PM
To: 'Johnny Lion'
Cc: Fredrick Beste
Subject: SV: Ingen SL-kompensation för TiM-resenärer?

Hej Johnny!
Tack för ditt mail.

Svarar dig som ansvarig för informationen som gått ut kring kompensationen till 
kunder med TiM kombinationsbiljett:
http://timinfo.se/info.asp?id=85

Kompensation till kunder med TiM kombinationsbiljett ges för SJ-delen i form av 
ett SJ Pendlarkort med obegränsat resande i 30 dagar, besök SJs Resebutiker i 
Mälardalen för mer information. Kompensation för länstilläggen på TiM 
kombinationsbiljett ges av respektive bolag.

Låt mig börja med lite bakgrund för att sedan förklara varför bolagen valt att 
lösa det på detta vis…
TiM kombinationsbiljett utgörs av en SJ-period som i kombination med ett 
länstillägg ger 6% rabatt på SJ-delen och 12% rabatt på SL-delen. För att räkna 
ut vad SL-delen kostar ska man således först räkna bort rabatten på SJ-delen: 2 
079 * 0,94 = 1954 kr. 2563 - 1954 = 609 kr. Hade det varit en 2-kombination, 
t.ex. UL-SJ-SL hade även SJ-delen rabatterats med 12%...

TiM kombi på sträckan Sthlm-Uppsala inkl. SL-kort kostar alltså 1954 (SJ) + 609 
(SL) som ordinarie pris. När SJ-delen reducerats till 0 kr finns det varken 
affärsmässiga eller kundnyttiga skäl för oss att sälja SL-kortet till ett högre 
pris i TiMs/SJs kanaler än i SLs egna.

Kort och gott:
Att köpa SL-kortet separat för 530 är exakt 79 kr billigare. Frågan om hur 
kompensationen till SJs och SLs gemensamma kunder skulle lösas diskuterade vi 
med SL redan samma dag som de lanserade sin modell och de var väldigt tydliga 
med att den bara skulle gälla vid köp i SLs egna kanaler. Att informationen 
kunnat vara tydligare kan jag såklart hålla med om, men hur rabattmodellen för 
TiM kombinationsbiljett är uppbyggd är inget vi normalt basunerar ut på bred 
front, så det hade samtidigt varit svårt för oss att formulera oss på ett annat 
sätt utan att bli allt för detaljerade.


--
Vänliga hälsningar:


Klas Bringert
Koordinator, Trafik i Mälardalen
Webbredaktör för timinfo.se

TiM AB, c/o SJ, Centralplan 19, 105 50 Stockholm
010-751 59 18, 0702-27 90 18, klas.bringert@xxxxx


www.timinfo.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Johnny Lion [mailto:johnny_lion@xxxxxxxxxxx]
Skickat: den 9 april 2010 20:17
Till: synpunkter@xxxxxxxxxx; Siebel Sj Kundtjänst
Kopia: fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx
Ämne: Ingen SL-kompensation för TiM-resenärer?

Hej!

Som TiM-resenär blir man lite förvånad över att ingen kompensation utgår för 
SL-delen av ett 30-dagars TiM periodkort.
SJ meddelar att man enbart betalar ut kompensation för SJ-biljetter.

SL skriver på sin hemsida: http://www.sl.se/Templates/FAQPage.aspx?id=15887
"... Alla typer av 30-dagarsbiljetter/30-dagarskort får en rabatt under 
perioden 15 mars-15 april (inköp under den perioden). Rabatten är 160 kronor 
för helt pris och 100 kronor för reducerat pris. ... Rabatten dras av på 
biljetten oavsett var du köper den. Du behöver inte visa upp en biljett från 
februari för att få rabatten. ..."

En kombinationsbiljett SJ/Uppsala-Stockholm inkl SL kostar SEK 2563. SL-delen 
av priset är SEK 484.

Att köpa ett separat SL-kort före 15.4 är ingen idé eftersom det med nedsatt 
pris kostar SEK 530 istället för 690.
http://sl.se/templates/PriceList.aspx?id=14629

Tacksam för om någon slags kompensation kommer även oss till tillgodo. Jag har 
varit i kontakt med SL:s kundtjänst per telefon. Där tycker man att 
informationen varit otydlig. SJ och SL borde gemensamt lösa 
kompensationsfrågan. Vid kontakt med SJ i Uppsala 2010-04-09 har man lämnat 
kompensation under en kortare period för SL-delen, men inte längre.Med vänlig hälsning

Johnny Carlsson, Liljeg 4D, 753 24  UPPSALA, 070-6676895
SJ PRIO medlemsnummer


9752 2102 3187 7636________________________________
Fira in våren med nya smileys till Messenger. Klicka 
här!<http://www.windowslive.se/playground/default.asp>


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] FW: Ingen SL-kompensation för TiM-resenärer? - Fredrick Beste