[uppsalapendeln] FW:

  • From: "Fredrick Beste" <fredrick.beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>, <kurt.hultgren@xxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 15 Nov 2007 21:35:39 +0100

 

________________________________

From: Fredrick Beste [mailto:Fredrick.Beste@xxxxxxx] 
Sent: den 15 november 2007 21:35
To: Fredrick Beste
Subject: En plats på Uppsalapendeln, tack! 

Har SJ planer på att införa platsbokning på Uppsalapendeln? Om ett par veckor 
vet vi svaret. Då ska SJ:s enkät till pendlarna om platsbokning utvärderas. 

SJ har skickat ut en enkät med tio frågor till resenärer på Uppsalapendeln. 
Samtliga frågor handlar om bokning av sittplats på tåget.
- Man kan ju sluta sig till att det finns planer att införa platsbokning. 
Personligen kan jag inte se hur det ska lösa platsbristen när resenärer får stå 
i rusningstrafik, säger en av pendlarna som tagit del av SJ:s enkät.
Han tror istället att effekten kan få helt motsatt verkan - färre resande på 
pendeln.

Vid SJ är man förtegen om planerna. Några omedelbara planer att införa 
platsbokning finns inte. Enligt presschefen Mark Vadasz är enkäten en del av 
SJ:s kontinuerliga undersökningar av resenärernas önskemål och behov.
- Vi har fått önskemål från resenärer att införa platsbokning på 
Uppsalapendeln, men jag vet inte hur stort intresset är. Det är det vi vill 
undersöka, säger Mark Vadasz.
Vad skulle det få för konsekvenser för resenärerna och SJ om det blir 
platsbokningar på Uppsalapendeln?
- Det vet jag inte i dagsläget. Om intresset är stort blir nästa steg att 
undersöka om det är möjligt att genomföra platsbokning på pendeln. 

Göran Karlsson 

 

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] FW: