[uppsalapendeln] Få förseningar?

  • From: "uppsalapendeln prob" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 03 Feb 2003 08:18:09 +0000

Sista veckan har det kommit in väldigt få anmälningar om förseningar till webbsidan. Beror det på att det faktiskt har skett förbättringar eller bara på att problemen anmäls mindre tror ni?

/Jöns_________________________________________________________________
Nu kan du få Hotmail till mobilen http://www.msn.se/msnmobile/********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: