- Vi får glesa ur trafiken, men samtliga tåg till dessa anhalter ställs inte in, säger Sven-Ingvar Håkansson vid SJ:s pressinformation.
Det var på Stockholms central som olyckan inträffade. När loket skulle kopplas till tåget som skulle gå till Duved klockan 12.55 spårade det ur. Loket spärrade av spår fyra till sju. Räls har skadats och ska nu bytas ut akur, dessutom ska loket bärgas från platsen.
Banverket räknar med att bärgnings- och reparationsarbetet kommer att ta hela helgen.
Sven-Ingvar Håkansson uppskattar att sju tåg kommer att få ställas in. Samtliga dessa tåg ska avgå från Stockholm med destination Köping, Örebro samt Uppsala.
- Det tar några timmar innan alla förbindelser fungerar igen, säger Håkansson.