[uppsalapendeln] Re: Enkäten i morse. ..

 • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
 • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 29 Jan 2003 11:07:29 +0100

1) Jag åkte 7:40 och fick Enkäten i hand vid påstigning, sedan hittade jag en 
diskett man vid ingången till centrallen som samlat in alla papper, men han 
stod vid sidan och syntes knappt. :-)

2) SMS-tjänsten börjar fungera! Fick min första i morse: "7:23 tåget får en ny 
avgångstid 07:30 Orsaken okänd!" :-) Men jag är inte beredd att betala för 
tjänsten, det får SJ stå för!

3) Svarstider!!! Jag skrivit till SJ den 27 november! Har ej fått något svar 
än, mailat och frågat hur det går-inget svar! :-(

Dmitrij

----- Original Message ----- 
From: "Fredrick Beste" <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Wednesday, January 29, 2003 9:52 AM
Subject: [uppsalapendeln] Re: Enkäten i morse. ..


> de stod utanför Uppsala C i morse, på framsidan strax efter kl 7.
> 
> Däremot såg jag ingen på stockholm C som tog emot dem. men man kanske 
> kan maila in sina åsikter, bara sätta kryss i mail-texten nedan...?
> 
> Jag har talat med dem, de skulle försöka köra enkäten onsdag-torsdag 
> denan vecka. Sen ville de gärna prata med nätverket om resultatet, när 
> det är sammanställt. jag sa att vi ställer naturligtvis upp.
> 
> 
> /F
> 
> 
> 
> 
> 
> Eva Paalzow Star Sollentuna wrote:
> 
> >Jag skulle med glädje delta i enkäten - har rest dagligen 07.23 men inte 
> >sett till någon som delat ut enkäterna. Var står de och till vilket tåg?
> >mvh Eva Paalzow
> >
> > 
> >
> >>>>Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx 01/29/03 09:44am >>>
> >>>>    
> >>>>
> >...(M) delade ut en enkät (gult A5):
> >
> >Så här står det...
> >
> >
> >        *    *
> >
> >
> >SID 1:
> >
> >Uppsalapendeln . vad gör vi med den?
> >
> >Riksdagen ahr tillsatt den s.k. kollektivtrafikommitén, som skall se 
> >över det kollektiva resandet och skapa förutsättningar för en säker, 
> >bekväm och tillgänglig trafik.
> >Moderaterna i Uppsala län finner det därför angeläget att lyfta fram 
> >tågtrafiken Uppsala-Stockholm.
> >
> >Det finsn mycket att fundera över:
> >
> >  * Hur får vi tågen att gå i tid; behövs det en resegaranti?
> >  * Behövs det mer konkurrens? SJ försvarar den senaste
> >   biljettprishöjningen med avsaknaden av just konkurrens.
> >  * Hur förbättrar man informationen? Hur uppdaterar man personalen,
> >   så att man ej längre behöver ringa till informationstjänsten i
> >   Krylbo vid tågförsenaingar?
> >  * Hur lång tid behövs det för att byta ut alla gamla personvagnar?
> >   Idag går vissa vagnar låsta på grund av ålder och i strid med
> >   bransskyddsbestämmelserna.
> >  * Hur förbättrar man beredskapen vintertid? Snö och vinter tycks
> >   varje år komam som en överraskning för SJ.
> >
> >
> >    *
> >
> >
> >SID 2:
> >
> >Vad tycker du om SJ:s service på uppsalapendeln?
> >
> >Irritationen över SJ:s service på uppsalapendeln har tilltagit. 
> >Moderaterna har för avsikt att skärpa kraven på SJ. SOm ett led i den 
> >undersökning vi företar,
> >behöver vi Din hjälp. Därför ahr vi några frågor, som vi gärna vill ha 
> >Ditt svar på.
> >
> >Du kan lämna svaret till några av våra "enkätvärdar".
> >
> >Vi tackar Dig på förhand för Ditt besvär!
> >
> >
> >Frågorna ställs så svaren bedöms efter en skala på 1- 5.
> >
> >                                  Ja, 
> >alltid  Ja, ofta  bland  Nej, sällan  Nej aldrig
> >
> >Tycker du att trafikinformationen är tillräcklig?
> >
> >Blir du ofta försenad till möten m m pga sena tåg?
> >
> >Tycker du att månadskortet är värt sitt pris?
> >
> >Anser du att det är tillräckligt med plats på tåget?
> >
> >Anser du att personalen är hjälpsam och tillmötesgående?
> >
> >
> >
> >
> >      *        *
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >********************************
> >Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> >Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> >uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx 
> >med ämnet
> >unsubscribe
> >
> >Vid eventuella frågor, kontakta
> >uppsalapendel@xxxxxxxxxxx 
> >********************************
> >
> >
> >
> >********************************
> >Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> >Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> >uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> >med ämnet
> >unsubscribe
> >
> >Vid eventuella frågor, kontakta
> >uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> >********************************
> > 
> >
> 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: