[uppsalapendeln] Enkäten i morse...

 • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 29 Jan 2003 09:44:36 +0100

...(M) delade ut en enkät (gult A5):

Så här står det...


* *SID 1:


Uppsalapendeln . vad gör vi med den?

Riksdagen ahr tillsatt den s.k. kollektivtrafikommitén, som skall se över det kollektiva resandet och skapa förutsättningar för en säker, bekväm och tillgänglig trafik.
Moderaterna i Uppsala län finner det därför angeläget att lyfta fram tågtrafiken Uppsala-Stockholm.


Det finsn mycket att fundera över:

  * Hur får vi tågen att gå i tid; behövs det en resegaranti?
  * Behövs det mer konkurrens? SJ försvarar den senaste
   biljettprishöjningen med avsaknaden av just konkurrens.
  * Hur förbättrar man informationen? Hur uppdaterar man personalen,
   så att man ej längre behöver ringa till informationstjänsten i
   Krylbo vid tågförsenaingar?
  * Hur lång tid behövs det för att byta ut alla gamla personvagnar?
   Idag går vissa vagnar låsta på grund av ålder och i strid med
   bransskyddsbestämmelserna.
  * Hur förbättrar man beredskapen vintertid? Snö och vinter tycks
   varje år komam som en överraskning för SJ.


*SID 2:


Vad tycker du om SJ:s service på uppsalapendeln?

Irritationen över SJ:s service på uppsalapendeln har tilltagit. Moderaterna har för avsikt att skärpa kraven på SJ. SOm ett led i den undersökning vi företar,
behöver vi Din hjälp. Därför ahr vi några frågor, som vi gärna vill ha Ditt svar på.


Du kan lämna svaret till några av våra "enkätvärdar".

Vi tackar Dig på förhand för Ditt besvär!


Frågorna ställs så svaren bedöms efter en skala på 1- 5.


Ja, alltid Ja, ofta bland Nej, sällan Nej aldrig

Tycker du att trafikinformationen är tillräcklig?

Blir du ofta försenad till möten m m pga sena tåg?

Tycker du att månadskortet är värt sitt pris?

Anser du att det är tillräckligt med plats på tåget?

Anser du att personalen är hjälpsam och tillmötesgående?
* *
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: